Written on 08/10/2014, 13:23 by AndriesKooijman
In het kader van Sportimpuls, heeft de Amsterdamse vereniging Sho Shin Aikido Dojo een subsidie toegewezen gekregen. Zij zal in Amsterdam West gedurende 2...
zo okt 19 @10:00 - zo okt 19 @17:00
Innerbridge
za okt 25
Aikido Nederland stage met vrouwelijke instructeurs
zo nov 23
Lustrum stage
            VAN TOEN TOT HEDEN


Missie & visie

Het doel van Aikido Nederland is de Aikido sport in Nederland te promoten. Daarbij wil de bond de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland.

Visie

Aikido Nederland belichaamt vanuit het hoffelijke ‘gentleman’s’ behaviour traject het ‘Leven lang sport’ concept bij uitstek.

Voor wie

Eigenlijk moet je het eens proberen om te ontdekken of Aikido bij jou past.
De verschillende dojo's (oefenruimtes) bieden vaak lessen aan voor zowel kinderen als volwassenen. Akido staat een Leven Lang Sporten voor en verwelkomt de instroom in iedere levensfase.

Door het aanleren van de houdingen en bewegingen die gebruikelijk zijn in het Aikido, wordt de conditie, coördinatie en motoriek verbeterd.

Historie

Aikido is Japans jongste traditionele krijgskunst, ontwikkeld door O’Sensei Morihei Ueshiba (1883- 1969). Morihei Ueshiba leefde in een tijd waarin Japan grote veranderingen onderging (de overgang van een feodale maatschappij beheerst door de samoerai naar een moderne samenleving). Ueshiba wilde een krijgskunst ontwikkelen die de traditionele budo respecteerde en die de spirituele waarde van budo in de moderne samenleving, herbergt.

Wat is aikido

Aikido betekent vrij vertaald "de weg om in harmonie te komen  met Ki". Het woord Ki, letterlijk vertaald "levensenergie", heeft  een uitgebreide betekenis. Het behelst onder andere de natuur en de medemens.

Aikido is een krijgskunst, welke per definitie gericht is op de-escalatie. Het gaat bij Aikido om het controleren en neutraliseren van de aanval en niet om het leren uitschakelen van de tegenstander (dualiteit). Aikido kent geen aanvalstechnieken, zoals andere krijgskunsten die kennen. De confrontatie met de partner wordt niet gezocht.


         AIKIDO NEDERLAND
 
  Voorzitter: Gerrit Bartus Dielissen
  Secretaris: Wilko Vriesman
  Penningmeester: Marcel Reijers

 

Panel