AbN SchoolAikido logo klein

Speels bewegen en zelfverzekerder worden

AbN School Aikido

School-Aikido is een training voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs (6 tot 16 jaar).
Het project is gericht op het vergroten van de bekendheid van de Japanse krijgskunst Aikido.

Door Aikido beoefening wordt de mentale en fysieke weerbaarheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vergroot.

School-Aikido, is een initiatief van de Aikido Bond Nederland.

Voor wie is School-Aikido

School-Aikido is een training programma voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs (6 tot 16 jaar).

Aikido kent geen competitie en is geschikt voor een levenslange beoefening, ongeacht geslacht of atletisch vermogen.

Aikido draagt bij aan het vergroten van de mentale-fysieke weerbaarheid en het verminderen van sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.

Aikido staat voor een ‘Leven Lang Sporten’ en verwelkomt daarom de instroom van iedere levensfase. Je bent nooit te oud óf te jong om iets te leren!

Aikidoka

Hoe ziet School-Aikido eruit.

Waar bestaan School-Aikido eruit.

School-Aikido bestaat uit 5 lessen. De eerste 4 lessen worden op een school gegeven. De afsluitende les van een serie wordt in de oefenruimte, ook wel dojo genaamd, van een lokale Aikido club gehouden.
De ouders en/of verzorgers zijn van harte uitgenodigd tijdens deze 5de les om te zien wat aikido hun kind heeft gebracht.
Door de laatste les in een dojo van een lokale Aikido-club te houden kan geproefd worden aan de sfeer van een aikido dojo.

De lessen worden verzorgd door leraren van de lokale Aikido dojo met ondersteuning vanuit Aikido Nederland.

Vervolg na School-Aikido.

Na de deelname aan School-Aikido kunnen deelnemers gemakkelijk doorstromen naar een Aikido-club in de regio en reguliere lessen volgen. De kinderen en jongeren trainen samen met anderen en werken toe naar examens.

Aikido-training op reguliere basis is leuk, speels en leerzaam en draagt bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Aikido kent geen competitie en is geschikt voor een levenslange beoefening, ongeacht geslacht of atletisch vermogen.

 

school-aikido

School-Aikido aanbieden.

School-Aikido aanbieden of verzorgen.

School-Aikido kan vanuit verschillende partijen worden geïnitieerd.

  1. Vanuit een Aikido club
  2. Vanuit een school
  3. Vanuit belangstellende.

Een Aikido club, een school of scholen gemeenschap dan wel een belangstellende (ouder) kan contact opnemen met Aikido Nederland om te onderzoeken of School-Aikido mogelijk is op de school.

De School-Aikido lessen worden verzorgd door rijkserkende Aikido leraren van de lokale Aikido Club met ondersteuning van leraren van Aikido Nederland.

Wilt u meer weten over School-Aikido neem dan contact op met

Team School-Aikido

Jeanette Tanis (project ccordinator)

schoolaikido@aikidonederland.nl

 

School-Aikido docenten

Verschillende aikido docenten hebben ervaring met en zijn te benaderen om lesprogramma’s en workshops te verzorgen binnen primair en secondair onderwijs. Zij hebben daarvoor de vereiste diploma’s en een VOG.

Spoedig komen hier de contactgegevens van de docenten.