Veiligheid en Vertrouwenscontactpersoon

Veiligheid Integriteit | Gedragscode | Contact formulier VCP

Veiligheid en Integriteit

In het kader van de veiligheid en Integriteit op en rond de tatami bij het beoefenen van Aikido, vrijwilligers werkzaamheden en organisatorische werkzaamheden heeft Aikido Nederland het volgende beleid.

  • Aikido Nederland hanteert de gedragsregels voor begeleiders met daarin aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld de gedragsregels zoals NOC*NSF die heeft opgesteld.
  • Aikido Nederland heeft een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers.
  • Aikido Nederland heeft een vertrouwens(contact)persoon.

Gedragscode

Aikido Nederland hanteert de gedragscode die door NOC*NSF is vastgesteld: Gedragscode

 

 

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een eerste aanspreekpunt voor klachten over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en ontoelaatbaar gedrag.

Een vertrouwenscontactpersoon geeft Aikidokas de kans om melding te maken en steun te zoeken. Hiervoor kun je terecht bij Jose Otte. Stuur een e-mail naar: VCP@AikidoNederland.nl of vul het onderstaande contactformulier in. Dit formulier komt uitsluitend terecht bij de VCP’er.

Contactformulier Vertrouwenspersoon Aikido Nederland