Over Aikido Nederland

Aikido Nederland is opgericht in 2009 met als doel Aikido in Nederland te promoten.
Centraal daarin staat een ‘Leven Lang Sporten’ en willen we als Aikido Nederland de beoefenaren daarbij ondersteunen.

Leven lang sport

Aikido Nederland symboliseert vanuit het hoffelijke ‘gentleman’s behaviour’ traject het ‘Leven Lang Sport’ concept bij uitstek. Een ‘Leven Lang Aikido’ is het leidende beginsel om Aikido te positioneren binnen de Nederlandse sport.

Verbinder van Aikido

Als verbinder van Aikido in Nederland worden alle lijnen/ stijlen doorontwikkeld vanuit een technische autonomie, maar verankerd in een gemeenschappelijke en professionele organisatie.

Dojo’s als de kern

De dojo’s (Aikido-scholen) vormen de kern van de sport Aikido en worden in die rol als dragende middelen van Aikido bevestigd en waar nodig verder gepositioneerd of ondersteund.

Bestuur

Het bestuur van Aikido Nederland wordt gevormd door:

Wilko Vriesman, Voorzitter

Hubert van Ravensberg, Secretaris

Rudolf Dekker, Penningmeester

Commissies

Aikido Nederland kent de volgende commissies:

Kascommissie

Joost van Straten, Vacature, Vacature

Directeur Opleidingen

Marc Jongsten

Opleidingscommissie

Jan Willem Korporaal (voorzitter), Wilko Vriesman, Maarten Haneveer, Wim Bouwman

Toetsingscommissie

Harry van der Horst (voorzitter), Anita Paalvast (secretaris), Gert Kruit, Marjolein Kwaasteniet (yoga)
Marije Nijkamp (opleidingscoördinator)

Commissie van Beroep

Beroep aantekenen gaat via Commissie van Beroep van NOC NSF. De commissie is te bereiken via: centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl

Interne Coördinator Sportakkoord

Ron Hartman

Commissie Jeugd en School

De commissie bestaan uit de volgende werkgroepen

 • School-Aikido
  Jeanette Tanis, Robert van den Bosch
 • TalentOntwikkeling
  Wilko Vriesman, Floris Eland, Thomas Huijgen, Maarten Heinsius
 • Commissie 55Plus

  De commissie beheert de onderstaande werkgebieden

 • Bijscholing lesgeven aan 55+
 • BodyMind Fit interventie

  Piet lagerwaard, Jeanette Tanis, Fabienne Mijnsbergen, Jack de Jong

 • Commissie Media

  De media commissie is de schakel tussen aangesloten secties en Aikido Nederland en zorgt voor de verspreiding en bekendheid van Aikido in Nederland. Vanuit elke aangesloten sectie kan er zitting worden genomen in de commissie. De volgende mensen zitten in de commissie namers een sectie;
  AFN:- , AKN: -, ASN: -, Doushi: Bjorn Okkerse, CABN: -, DAF: Raffaela Pappalardo, Itokan: -, TAKN: -, Tendoryu: -, Ryushinkan: Bogusia van Ravensberg, Tomiki: Wim Dijkland, Yoseikan: Esther van Diggelen, Yuwakai: Thomas Huygen, Overige stijlen: -.
  Robert van den Bosch (Voorzitter)

  Werkorganisaties

  Aikidokas kunnen zich inzetten voor Aikido Nederland door actief deel te nemen aan werkorganisaties. 

  Webmaster - ICT-beheer

  Redactie (website|FB|Instagram): Thomas Huijgen, Robert van den Bosch, 2 x Vacature
  Techniek: Niek Remkes, Robert van den Bosch
  Algehele coördinatie - Robert van den Bosch

  Ledenadministratie

  Armando Braat

  Coördinator Opleidingen

  Marije Nijkamp

  Internationale aansluiting

  Aikido Nederland heeft via de organisatie Nederlandse Aikikai aansluiting bij de International Aikido Federation (IAF) www.aikido-international.org en de European Aikido Federation (EAF) www.aikido-eu.org

  De Nederlandse Aikikai, bestaat uit 7 door Hombu erkende organisaties, die tevens institutioneel lid en secties zijn van de bond, Aikido Nederland.

  De IAF heeft momenteel 80 leden, die elk erkenning hebben gekregen van de Aikikai Hombu.

  De IAF heeft haar eerste congres gehouden in 1976 in Tokio, Japan. In 1984 is de IAF lid geworden van de Global Association of International Sports Federations (GAISF) en de International World Games Association (IWGA). Lid worden van de GAISF en de IWGA was een belangrijke mijlpaal voor de IAF, omdat het lidmaatschap van deze twee organisaties internationale erkenning geeft aan Aikido, de Doshu en de Aikikai Hombu.
  In 2023 is de GAISF opgeheven en haar functie is overgenomen door SportAccord, als business unit, waarvan de IAF lid is.

  Adviseur internationale betrekkingen

  Wilko Vriesman