Over Aikido Nederland

Aikido Nederland is opgericht in 2009 met als doel Aikido in Nederland te promoten.
Centraal daarin staat een ‘Leven Lang Sporten’ en willen we als Aikido Nederland de beoefenaren daarbij ondersteunen.

Leven lang sport

Aikido Nederland symboliseert vanuit het hoffelijke ‘gentleman’s behaviour’ traject het ‘Leven Lang Sport’ concept bij uitstek. Een ‘Leven Lang Aikido’ is het leidende beginsel om Aikido te positioneren binnen de Nederlandse sport.

Verbinder van Aikido

Als verbinder van Aikido in Nederland worden alle lijnen/ stijlen doorontwikkeld vanuit een technische autonomie, maar verankerd in een gemeenschappelijke en professionele organisatie.

Dojo’s als de kern

De dojo’s (Aikido-scholen) vormen de kern van de sport Aikido en worden in die rol als dragende middelen van Aikido bevestigd en waar nodig verder gepositioneerd of ondersteund.

Bestuur

Het bestuur van Aikido Nederland wordt gevormd door:

Jeroen Meijerink, Voorzitter

Robert van den Bosch, Secretaris

Hans de Groot, Penningmeester

Piet Lagerwaard, bestuurslid, ouderenbeleid

Marc Jongsten, bestuurslid opleidingen

Commissies

Aikido Nederland kent de volgende commissies:

Kascommissie

Joost van Straten, Rudolf Dekker, Martijn de Jong

Opleidingscommissie

Jan Willem Korporaal (voorzitter), Wilko Vriesman, Maarten Haneveer, Wim Bouwman

Toetsingscommissie

Harry van der Horst (voorzitter), Hubert van Ravensberg (secretaris), Gert Kruit, Simone Vos Yoga, Dick Willems (opleidingscoördinator)

Commissie van Beroep

Keewan Ghajar, Rudolf Dekker, Marco Zanting

Werkorganisaties

Aikidokas kunnen zich inzetten voor Aikido Nederland door actief deel te nemen aan werkorganisaties. 

Media

Redactie: Floor Hannewijk, Thomas Huijgen, Marije Nijkamp
Online (social)media: Robert van den Bosch, Floor Hannewijk, Thomas Huijgen, Marije Nijkamp
Fotografie: Aikido Insight, Sachien Raghoe

Webbeheer

Niek Remkes, René Breedveld, Robert van den Bosch
Algehele coördinatie / directie - Robert van den Bosch

Ledenadministratie

Armando Braat

Opleidingen

Dick Willems

Talentontwikkeling (voor jeugd)

Wilko Vriesman, Floris Eland, Thomas Huijgen, Maarten Heinsius, Koichiro Suzuki

Body Mind Fit (voor 55-plussers)

Piet Lagerwaard

Weerbaar zonder Pesten (basis- en voorgezetonderwijs)

Jurgen Schildkamp, Hans de Groot

Internationale aansluiting

Aikido Nederland heeft via de organisatie Nederlandse Aikikai aansluiting bij de International Aikido Federation (IAF) www.aikido-international.org en de European Aikido Federation (EAF) www.aikido-eu.org

De Nederlandse Aikikai, bestaat uit 7 door Hombu erkende organisaties, die tevens institutioneel lid en secties zijn van de bond, Aikido Nederland.

De IAF heeft momenteel 57 leden, die elk erkenning hebben gekregen van de Aikikai Hombu.

De IAF heeft haar eerste congres gehouden in 1976 in Tokio, Japan. In 1984 is de IAF lid geworden van de General Association of International Sports Federations (GAISF) en de International World Games Association (IWGA). Lid worden van de GAISF en de IWGA was een belangrijke mijlpaal voor de IAF, omdat het lidmaatschap van deze twee organisaties internationale erkenning geeft aan Aikido, de Doshu en de Aikikai Hombu.

Adviseur internationale betrekkingen

Wilko Vriesman