Nieuws

Informatie en nieuwsberichten

Examens opleiding niveau 2.

2023 examens niveau3. Alle leraren in spe zijn geslaagd voor het examen.

Op zaterdag 17 juni j.l. was het weer zover. De examens van de opleiding niveau 2 werden gehouden in de Dojo van Aikido Centrum Leiden.

Deze keer was het ook weer de tijd voor een audit, de periodieke controle op het correct uitvoeren van de procedures behorende bij de KSS (kwalificatiestructuur sport). Het succesvol doorstaan van deze audit is een voorwaarde om de rijkserkenning van de opleiding te waarborgen.

De voorbereidingen van deze dag starten al de avond van tevoren met het in orde brengen van de 2 zalen en het inrichten van het gebouw om alle deelnemers (kandidaten en ukes) te informeren en de weg te wijzen.

Op de dag zelf starten we met een aantal briefings, voor de PVB-beoordelaars, alsmede voor de kandidaten en ukes. Nadat iedereen op de hoogte is gebracht gaat de boel van start.

Voor de bezetting van PVB-beoordelaars waren een aantal nieuw opgeleide mensen uitgenodigd, deze werden bijgestaan door een ervaren beoordelaar, zodat ze het de volgende keer zelfstandig kunnen.
Tijdens de briefing van de beoordelaars alsmede tijdens de dag zelf bleek wel dat er bij de beoordelaars nog steeds heel veel behoefte is aan sturing met betrekking tot het correct en volledig invullen van de protocollen 2.1. De PVB-opleiding, die enkele keren per jaar wordt georganiseerd, is belangrijk om de (PVB-)beoordelaars te helpen en te ondersteunen hoe te voldoen aan de voorwaarden bij het beoordelen en invullen van de portfolio’s zoals deze door KSS worden opgesteld.

De auditor stelde aan het einde van de dag dat we als organisatie in de afgelopen jaren een enorme, positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt en sprak zijn vertrouwen uit, dat ook de aandachtspunten die er nu liggen met succes zullen worden aangepakt.

En ja, alle kandidaten Niveau 2 zijn geslaagd voor hun examens.
Van harte gefeliciteerd.

Marc Jongsten,

Directeur Opleidingen.

Meer Nieuws

aikido leraren opleiding

Bijscholingsprogramma 2024

Dit jaar kunnen alle docenten van Aikido Bond Nederland zich inschrijven voor een aantal boeiende bijscholingsmodules.Deelname aan deze modules is extra aantrekkelijk gemaakt voor de huidige docenten van Aikido bondNederland, door slechts een kleine eigen bijdrage te vragen. De kosten zijn: €30,= voor een dagdeel, €50,= voor een hele dag. 23 maart, Visie op dangraden.23 maart, Dichten van Ki-gaten20 april, Leiderschapsstijlen8 juni, Ki/Chi training23 juni, Senioren 55+ Voor meer informatie en inschrijven zie AikidoAcademie Opleiding Bijscholing

Lees verder »
PvB opleiding / opfriscursus.

PVB cursus zaterdag 24 februari 2024

Op zaterdag 24 februari aanstaande zal er wederom een PVB cursus gehouden worden in de dojo van Aikido Centrum Leiden aan de PC Hooftlaan 13 2332 AX in Leiden. We beginnen om 13.00 uur en we streven ernaar om rond 16.30 uur te stoppen. Misschien heb je al eens meegedaan met zo’n cursus, maar dan is het goed om te weten dat de inhoud van de cursus elke keer wordt aangepast aan de actuele situaties in “opleidingsland”. Zo zijn een aantal nieuwe hulpmiddelen toegevoegd, die het nog makkelijker zullen maken om de examens zo accuraat mogelijk af te nemen en de bijbehorende protocollen en formulieren

Lees verder »

21 januari 2024 | Multistijlendag voor de Jeugd

De gratis toegankelijke Multistijlendag is een uitgesproken gelegenheid voor de jeugd om kennis te maken met het programma Talentontwikkeling en daarna mee te gaan doen reguliere trainingen van Talentontwikkeling. Tevens is het leuk om met andere jeugd Aikido beoefenaars samen te trainen.

Lees verder »