Nieuws

Informatie en nieuwsberichten

Sportakkoord 2, NOC-NSF aangestelde advisers per regio

NOC NSF adviseurs lokale sport

Op 1 april 2023 zijn twintig adviseurs lokale sport van start gegaan. De adviseurs spelen tot en met 2026 een belangrijke rol bij het waarmaken van onze gezamenlijke ambities, die zijn vastgelegd in Sportakkoord II.

De adviseurs lokale sport zijn namens alle sportbonden, brancheorganisaties, Platform Ondernemende Sportaanbieders, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF sparringpartners voor de doorontwikkeling en uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Samen sterke en zelfredzame sportclubs realiseren

Een belangrijke ambitie uit Sportakkoord II is het realiseren van sterke en zelfredzame sportclubs die bijdragen aan een vitale samenleving. En die in staat zijn een partnerrol in het sociale domein te vervullen. Hieronder vallen ook commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en zwembaden. De ambitie is een belangrijke leidraad in het werk van de adviseurs lokale sport.

Waar kunnen adviseurs lokale sport bij helpen?

Deze nieuwe rol kent een aantal praktische gevolgen. Zo kunnen diensten (of services) voor clubondersteuning nu ook door de lokale clubondersteuners zelf worden aangevraagd. Daarin heeft de adviseur lokale sport geen rol meer. Adviseurs lokale sport kunnen onder meer helpen bij:

  • het realiseren van lokale samenwerkingsverbanden en oprichten van een lokaal sportplatform (bundelen van de lokale sport);
  • coördinatie van clubondersteuning en realiseren van een sport- en beweegloket;
  • de implementatie van de basiseisen voor sociale veiligheid voor sportaanbieders;
  • inhoudelijke vraagstukken rondom clubondersteuning en professionalisering;
  • informatie-uitwisseling en kennisdeling stimuleren.

Benieuwd wie de adviseur lokale sport in jouw regio is?

Op de pagina Adviseurs lokale sport vind je een indeling van adviseurs lokale sport per regio. In de PDF indeling-adviseurs-lokale-sport-2023-2026.pdf zijn per regio de naam en contact gegevens van de adviseurs vermeld.

Heb je een andere vraag over de adviseurs lokale sport? Stuur dan een e-mail naar info@adviseurlokalesport.nl

Foto

Boven, van links naar rechts: Jordi Maassen van den Brink, Pascal Kamperman, Ruben Nijhuis, Manon Zwakenberg, Tom Sloetjes, Hans Slender, Paul Broers en Natasja Heijink.

Onder, van links naar rechts: Jens van der Kerk, Marja Nieuwenhuis, Farhana Bharos, Allard Donker, Jos Kuipers, Hein Veerman, Juul van Cruchten, Egbert Bakker en Thom Gordijn. Ontbrekend op de foto: Ruben Buijserd, Ine Klosters en Gerben Schram.

Meer Nieuws

aikido leraren opleiding

Bijscholingsprogramma 2024

Dit jaar kunnen alle docenten van Aikido Bond Nederland zich inschrijven voor een aantal boeiende bijscholingsmodules.Deelname aan deze modules is extra aantrekkelijk gemaakt voor de huidige docenten van Aikido bondNederland, door slechts een kleine eigen bijdrage te vragen. De kosten zijn: €30,= voor een dagdeel, €50,= voor een hele dag. 23 maart, Visie op dangraden.23 maart, Dichten van Ki-gaten20 april, Leiderschapsstijlen8 juni, Ki/Chi training23 juni, Senioren 55+ Voor meer informatie en inschrijven zie AikidoAcademie Opleiding Bijscholing

Lees verder »
PvB opleiding / opfriscursus.

PVB cursus zaterdag 24 februari 2024

Op zaterdag 24 februari aanstaande zal er wederom een PVB cursus gehouden worden in de dojo van Aikido Centrum Leiden aan de PC Hooftlaan 13 2332 AX in Leiden. We beginnen om 13.00 uur en we streven ernaar om rond 16.30 uur te stoppen. Misschien heb je al eens meegedaan met zo’n cursus, maar dan is het goed om te weten dat de inhoud van de cursus elke keer wordt aangepast aan de actuele situaties in “opleidingsland”. Zo zijn een aantal nieuwe hulpmiddelen toegevoegd, die het nog makkelijker zullen maken om de examens zo accuraat mogelijk af te nemen en de bijbehorende protocollen en formulieren

Lees verder »

21 januari 2024 | Multistijlendag voor de Jeugd

De gratis toegankelijke Multistijlendag is een uitgesproken gelegenheid voor de jeugd om kennis te maken met het programma Talentontwikkeling en daarna mee te gaan doen reguliere trainingen van Talentontwikkeling. Tevens is het leuk om met andere jeugd Aikido beoefenaars samen te trainen.

Lees verder »