Nieuwe bestuurssamenstelling

Op de Algemene Leden Vergadering van 27 nov 2022 jongstleden zijn er (her)verkiezingen geweest. Het nieuwe bestuur bestaat uit;Wilko Vriesman, voorzitterHubert van Ravensberg, secretarisHans de Groot, penningmeester

Aikido Nederland sluit zich aan bij WBTR.nl

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is vanaf 1 juli 2021 ingegaan. Aikido Nederland heeft het initiatief genomen om zich (kosteloos) aan te sluiten bij het platform WBTR.nl “Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging […]