​Verenigings ongesteuning gratis VOG,

Verenigingen kunnen voor hun leraren en assistent leraren een VOG aanvragen. Dit kan een vereniging gratis aanbieden via gratisVOG.nl daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zie hiervoor de website www.gratisVOG.nl

Op de website www.Sportopleidingen.nl is een webinar special gericht op het informeren van bestuurders over Sociale veiligheid binnen de vereniging. Deze is gratis en zeer informatief. Zoek op “Webinar Sociale veiligheid” te vinden op de website www.Sportopleidingen.nl
Ook kan NOC-NSF je dojo ondersteunen bij het opzetten en vormgeven van Sociale veiligheid in jou dojo en vereniging. Vanuit Aikido Nederland zal er binnenkort een aantal voorbeelden beschikbaar komen hiervoor.