Ouderenbeleid en senioren-aikido

Binnen de dojo’s van de Aikido Nederland zijn er 387 deelnemers die ouder zijn dan 55 jaar. Verreweg de meesten daarvan trainen al jaren en hebben geen probleem om deel te nemen aan de reguliere lessen. Een veel kleiner aantal is beginner. Logischerwijs zullen beginners op hogere leeftijd rustiger aikido moet beoefenen dan de doorgewinterde gevorderden. Toch zullen alle ouderen met het voortschrijden der jaren zich in min of meerdere mate moeten aanpassen in hun aikido.

De steeds toenemende vergrijzing in de Nederlandse samenleving heeft zijn weerslag ook in de AbN. De overheid propageert sportbeoefening voor deze doelgroep als middel om de gezondheid te bevorderen. Dit doet ze onder andere door middel van gesubsidieerde beweegprogramma’s, zoals Body-Mind Fit (BMF) met Aikido voor 55-plussers. BMF met Aikido is een interventie van de AbN en is enkele keren succesvol ingezet in diverse steden. Onlangs is een tweejarig project met succes uitgevoerd in Arnhem door de Aikido Stichting Arnhem (ASA). Dit leidde onder andere tot de start van een aparte senior-aikidogroep in de ASA.

Het vorig AbN-bestuur pikte dit op, wat leidde tot de aanstelling van een portefeuillehouder senior-aikido/ BMF in het nieuwe bestuur. Dit werd Piet Lagerwaard.

Piet is een samenwerking aangegaan met de vorige BMF-coördinator, Jeanette Tanis, en de fysiotherapeuten Jack de Jongh (voormalig docent fysiologie in de opleiding aikidoleraar niveau 2) en Fabienne Mijnsbergen (specialisatie geriatrie).

Het aantal ouderen neemt toe, en daarmee groeit een potentiële doelgroep die baat heeft bij aikido. Ondanks dat aikido onder ouderen geen grote naamsbekendheid heeft, is het voor dojo’s interessant zich meer op hen te richten, ook uit oogpunt van ledenaantallen. De ervaring met de BMF-cursussen in Arnhem leerde dat ouderen niet snel naar aikido zullen trekken, maar dat ze enthousiast werden na het volgen van een gratis BMF-cursus die werd aangeboden onder de titel ‘valpreventie, valtraining & weerbaarheid’. Het senioren-aikido zelf vormt dan een kern van waaruit nieuwe leden kunnen worden aangetrokken.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  • De bevordering van veiligheid in aikidotraining aan ouderen.

  • De ontwikkeling van een bijscholingsmodule senioraikido, die te zijner tijd kan worden opgenomen in de lerarenopleiding op niveau 3 en 4.

  • De organisatie van (inter)nationale stages voor aikidoka vanaf 55 plus (post-corona).

  • Landelijke bevordering van aikido-beoefening door ouderen.

  • Ondersteuning van dojo’s in hun ouderenaanbod, bijvoorbeeld via BMF en de opstart van senioren-aikido.

Heb je interesse om iets te doen met aikido voor ouderen? Wil je een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan?
Neem dan contact op met Piet Lagerwaard, senioren@aikidonederland.nl