Secties & organen

Aikido Nederland kent de volgende secties:
Aikido Federatie Nederland, Aikikai
Aikido Kenshukai Nederland, Aikikai
Aikido Shoryukai Nederland, Aikikai
Aikikai Aikido Doushi, Aikikai
Culturele Aikido Bond Nederland, Aikikai
Dutch Aikikai Federation, Aikikai
Itokan, Aikikai
Takemusu Aikido Kyokai Nederland, Aikikai
Tendoryu Aikido
Tomiki Aikido
Yoseikan Aikido
Yuwakai, Aikikai
Ryushinkan, Aikikai
Overige stijlen

Organen van Aikido Nederland
Bondsbestuur Bondsvergadering, de bondsvergadering wordt gevormd door de voorzitters van iedere sectie
Bondsbestuur
Sectiebesturen
Sectievergaderingen
Technische raad (bindend advies mbt toelating)
Raad van voorzitters
Commissie van beroep/tucht commissie van de stichting Instituut sportrechtspraak
Toetsingscommissie
Geschillencommissie toetsingsprocedures van de, Academie voor Sportkader
Opleidingscommissie
Financiële commissie
Kascommissie
Werkorganisatie voor administratieve werkzaamheden en beleidsmatige ondersteuning
Adviseur opleidingen
Adviseur buitenland/IAF