Secties & organen

Aikido Nederland kent de volgende secties:
Aikido Federatie Nederland, Aikikai
Aikido Kenshukai Nederland, Aikikai
Aikido Shoryukai Nederland, Aikikai
Aikikai Aikido Doushi, Aikikai
Culturele Aikido Bond Nederland, Aikikai
Dutch Aikikai Federation, Aikikai
Itokan, Aikikai
Takemusu Aikido Kyokai Nederland, Aikikai
Tendoryu Aikido
Tomiki Aikido
Yoseikan Aikido
Yuwakai, Aikikai
Ryushinkan, Aikikai
Overige stijlen

Organen binnen Aikido Nederland
Bondsbestuur Bondsvergadering, de bondsvergadering wordt gevormd door de voorzitters van iedere sectie
Bondsbestuur
Sectiebesturen
Sectievergaderingen
Technische raad (bindend advies mbt toelating)
Raad van voorzitters

Commissie’s binnen Aikido Nederland
Toetsingscommissie
Harry van der Horst voorzitter / Secretaris, Gert Kruit, Hubert van Ravensberg, Simone Vos (Yoga), Dick Willems (Opleiding Coordinator)

Opleidingscommissie
Wilko Vriesman vz, Maarten Haneveer, Jan Willem Korporaal

Kascommissie
Joost van Straten, Rudolf den Dekker, Martijn de Jong

Commissie van beroep/tucht commissie van de stichting Instituut sportrechtspraak
Keewan Ghajar, Rudolf den Dekker, Marco Zanting

Werkorganisatie voor administratieve werkzaamheden en beleidsmatige ondersteuning
Financiële commissie
Adviseur opleidingen
Adviseur buitenland/IAF
Geschillencommissie toetsingsprocedures van de, Academie voor Sportkader