Aikidoleraar niveau 3

Aikidoleraar niveau 3

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren Aikido Nederland organiseert 8 dagen (4 weekeinden) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

De secties zelf zijn verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 studie uur. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 3.1.

De praktijk leert dat de minimale studielast voor wat betreft het sectie gedeelte vaak ruim overschreden wordt. Het is raadzaam om al in september met de begeleiding te starten om niet in tijdnood te komen.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst.
3.1 Het zelfstandig geven van trainingen en lessen op kyugraad niveau
3.2 Het zelfstandig organiseren van een Aikido Stage
3.3 Het zelfstandig organiseren van een event
3.4 Het aansturen van assistenten
3.5 Het zelfstandig afnemen van kyu (proef) examens

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding