Aikidoleraar niveau 2

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren. Aikido Nederland organiseert 8 centrale dagen (vier weekeinden) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

De secties zelf zijn verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 uur. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 2.2 en 2.3 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 2.1.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst
2.1 Het geven van trainingen en lessen (op aanwijzing van de leraar/lerares)
2.2 Het assisteren bij het afnemen van kyu examens
2.3 Het assisteren bij het organiseren van een Aikido stage.

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding