Opleidingen

Aikido Nederland biedt op dit moment op drie verschillende niveaus opleidingen voor leraren aan.

Niveau 2: word leraar in de dojo waar je zelf traint
De lerarenopleiding niveau 2 is bedoeld voor Aikidoka’s die de dojo waar ze zelf trainen willen versterken. Na afloop van deze opleiding ben je rijkserkend leraar op niveau 2. Dat betekent dat je kunt optreden als assistent-leraar naast je eigen leraar.
lees meer

Niveau 3: word zelfstandig leraar in je eigen dojo
De lerarenopleiding niveau 3 is bedoeld voor Aikidoka’s die hun eigen dojo willen opzetten. Na afloop van deze opleiding ben je rijkserkend leraar op niveau 3. Dat betekent dat je kunt optreden als zelfstandig leraar in je eigen dojo.
lees meer

Niveau 4: word mentor voor Aikido-leraren
De lerarenopleiding niveau 4 is bedoeld voor Aikidoka-leraren die de Aikido-beoefening in zijn algemeenheid willen promoten. Na afloop van deze opleiding ben je rijkserkend leraar op niveau 4. Dat betekent dat je kunt optreden als mentor voor andere leraren.
lees meer

Voor meer informatie over de opleidingen en voor inschrijving ga naar de website https://www.aikidoacademie.nl/

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met je leraar en de vertegenwoordiger van de lijnbeheerder of sectiehoofd.
De secties waar je lid van bent is verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst, toetst de competenties en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen.