Opleidingen

Aikido Nederland biedt op dit moment op drie verschillende niveaus opleidingen voor leraren aan.

Aikidoleraar niveau 2

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren. Aikido Nederland organiseert 8 centrale dagen met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst
2.1 Het geven van trainingen en lessen (op aanwijzing van de leraar/lerares)
2.2 Het assisteren bij het afnemen van kyu examens
2.3 Het assisteren bij het organiseren van een Aikido stage.

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met je leraar, de (vertegenwoordiger van) de lijnbeheerder of sectiehoofd.
De secties is verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 uur.
De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 2.2 en 2.3 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 2.1.

Aikidoleraar niveau 3

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren. Aikido Nederland organiseert 8 centrale dagen met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst.
3.1 Het zelfstandig geven van trainingen en lessen op kyugraad niveau
3.2 Het zelfstandig organiseren van een Aikido Stage
3.3 Het zelfstandig organiseren van een event
3.4 Het aansturen van assistenten
3.5 Het zelfstandig afnemen van kyu (proef) examens

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met je leraar, de (vertegenwoordiger van) de lijnbeheerder of sectiehoofd.
De secties is verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 uur.
De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 3.2 , 3.3, 3.4 en 3.5 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 3.1.

Aikidoleraar niveau 4

De opleiding bestaat uit 2 centrale lessen, door AN georganiseerde, in de vorm van expert meetings. De studielast ligt bij deze in het maken van de portfolio’s.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst
4.1 Geven van trainingen en lessen op dangraad niveau
4.2 Coachen/leiding geven aan een Aikido demo team
4.3 Ontwikkelen en uitvoeren van Aikido technisch beleid
4.4 Bevorderen competentieontwikkeling van het Aikido kader
4.5 Onderhouden van externe contacten

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met de (vertegenwoordiger van) de lijnbeheerder of sectiehoofd.