Klachten en geschillen

Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen Aikido Nederland worden afgehandeld via het instituut Sport Rechtspraak.

Verenigingscontactpersoon (VGP) als aanspreekpunt voor klachten over seksuele intimidatie is Fransisca van Leeuwen.

Alle klachten van welke aard ook kunnen via onderstaand formulier gemeld worden aan het secretariaat. Het secretariaat zal stappen ondernemen om uw klacht af te handelen.

klachtenformulier

klachtenformulier

First