Klachten en geschillen

Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen Aikido Nederland worden afgehandeld via het instituut Sport Rechtspraak.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een eerste aanspreekpunt voor klachten over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en ontoelaatbaar gedrag.
Als aanspreekpunt en voor meldingen kunt u contact opnemen met Francisca van Leeuwen via email VCP @ AikidoNederland.nl

Alle klachten van welke aard ook kunnen via onderstaand formulier gemeld worden aan het secretariaat. Het secretariaat zal stappen ondernemen om uw klacht af te handelen.

klachtenformulier

klachtenformulier

First