Aikido Nederland

Aikido Nederland is opgericht in 2009 met als doel de Aikido sport in Nederland te promoten. Aikido Nederland wil de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland.

Leven lang sport
Aikido Nederland belichaamt vanuit het hoffelijke ‘gentleman’s’ behaviour traject het ‘Leven lang sport’ concept bij uitstek. Een ‘Leven lang Aikido’ is het leidende beginsel om Aikido te positioneren binnen de Nederlandse sport.

Verbinder van Aikido
Als verbinder van Aikido in Nederland worden alle stijlen doorontwikkeld vanuit een technische autonomie maar verankerd in een gemeenschappelijke professionele organisatie.

Dojo’s als de kern
De dojo’s vormen de kern van de sport Aikido en worden in die rol als dragende middelen van Aikido bevestigd en waar nodig verder gepositioneerd of ondersteund.

Het bestuur
Het bestuur van Aikido Nederland wordt gevormd door:

Gerrit-Bartus Dielissen
Voorzitter

Wilko Vriesman
Secretaris

Marcel Reijers
Penningmeester