NOC NSF nieuws, WBTR-webinar SO Nederland Sport i.s.m. Stichting Vereniging en Recht

Sinds het najaar van 2020 besteedt NOC*NSF in haar bijeenkomsten en uitingen aandacht aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die op 1 juli 2021 ingaat. NOC*NSF is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het stappenplan dat IVBB heeft gemaakt om verenigingen te ondersteunen bij het implementeren van de WBTR. Ook is NOC*NSF zijdelings betrokken bij de dienstverlening die de Service Organisatie Nederland Sport heeft opgezet. Bewust heeft NOC*NSF met betrekking tot de WBTR een wegwijsfunctie aangenomen. Wij willen dat sportbonden de vrijheid hebben zelf keuzes op het gebied van WBTR-ondersteuning aan hun achterban kunnen maken. Dit betekent dat wij sportbonden ‘slechts’ wegwijs maken in het landschap van dienstverlening met betrekking tot de WBTR. Onze Supportdesk is in grote lijnen op de hoogte van de consequenties van de WBTR en zal vragen beantwoorden en verenigingen doorverwijzen naar sportbonden. Vandaag kondigen wij namens de Service Organisatie hun webinar over de WBTR aan.

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd. Wat betekent dit voor de sportbonden en de aangesloten verenigingen? Arthur van der Hoeff, van de Nederlandse Stichting van Vereniging en Recht, zal in dit webinar meer uitleg geven over de nieuwe wet en de bijbehorende vervolgstappen. Vervolgens is er een interactief gedeelte waarbij relevante vragen uit het veld worden behandeld.

Link naar YouTube met uitleg nieuwe Bestuur Toezicht Rechtspersonen door Arthur van der Hoeff. Deze duurt ongeveer 23 minuten: https://youtu.be/mGrnPgJ24LM

Het webinar wordt opgenomen zodat deze later gedeeld kan worden.