Nieuws

Coronavirus en Aikido beoefenen

De ontwikkelingen volgen elkaar nu in hoop tempo op. We hebben reacties vanuit verschillende secties ontvangen met de melding dat stage’s en trainingen tot en met komend weekend zijn afgelast. Donderdagmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.
Vandaar dat wij u opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder stages, dojo trainingen, competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten tot en met 31 maart 2020. De oproep van het kabinet willen wij graag ondersteunen en u oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Tot slot willen we benadrukken dat deze ontwikkelingen velen van ons raakt zowel in Nederland als ook onze daarbuiten, de Aikido familie is zeer mondiaal. Ook is het goed dat we beseffen dat het zware tijden zijn voor vele dienstverleners in Nederland waar ook de sport vaak en intensief mee samen werkt.

De verwachting is dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven, maar we zijn er van overtuigd dat adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet er op gericht zijn om de gevolgen van deze virusuitbraak zo veel als mogelijk is in te perken. Aikido Nederland ondersteunt deze doelstelling van harte. Meer informatie aangaande het coronavirus staat is ook de vinden op de website’s van NOC*NSF en RIVM

Coronavirus: sportactiviteiten in Nederland

‘De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF en Aikido Bond Nederland van harte ondersteunt. Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sportaanbieders en organisatoren over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Het advies is om GGD-GHOR actief te betrekken bij de afweging of het verstandig is om een evenement door te laten gaan, al dan niet in aangepaste vorm. Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen betreffende evenementen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en die ook bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen vanzelfsprekend opvolgen.
Noord-Brabant De drie voorzitters van de Veiligheidsregio”s in de provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Burgemeester Weterings van Tilburg riep de inwoners op om de komende zeven dagen het aantal sociale contacten te beperken. “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn.” (meer…)

Coronavirus

Het coronavirus (covid-19) dat in december 2019 uitbrak in de regio Wuhan in China, verspreidt zich naar andere landen en heeft ook Nederland bereikt.

Met betrekking tot nationale en internationale Aikido activiteiten adviseren wij de adviezen van de RIVM te volgen en voor buitenlandse stages de reisadviezen van Buitenlandse Zaken aan te houden. Check voor actuele informatie de website van de RIVM. Voor het houden van activiteiten binnen de dojo’s volg en hanteer de adviezen van de RIVM en de lokale GGD https://www.ggd.nl/ .

Neem ook contact op met je eigen leraar of dojo houder. Om het risico van eventuele besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, adviseren we het volgende: Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je koorts hebt of luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid, anders dan gebruikelijk) Heeft u in de afgelopen weken een land/regio bezocht met een hoge verspreiding van het coronavirus zoals China, Singapore, Zuid-Korea, Iran of Noord-Italië , om precies te zijn de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië, Of in de omgeving bent geweest met een van de personen die inmiddels ook in Nederland zijn besmet.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

    • Was uw handen regelmatig met zeep
    • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
    • Gebruik papieren zakdoekjes

10 jaar Aikido Bond Nederland

24 november 2019 van 10:00 – 17:00 uur

10:00-10:55 Joost van Straaten (Itokan)
11:00-11.55 Niek Remkes (Yuwakai)
12:00-12:55 Piet Lagerwaard (AFN)
13:00-13:55 Wilko Vriesman (DAF
14:00-14.55 Hubert van Ravensberg (Ryushinkan)
15:00-15:55 Aad Thijs (AKN)
16:00-17:00 Wim Dijjkland| Tomiki)

Locatie: Sportcentrum Papendal (Ruska Hal)

60 jaar Aikikai Aikido in Nederland

koop deze tickets

Van Beljaars tot Dojocho, een reis en transformatie van oud naar nieuw.

De geschiedenis van het het Aikikai Aikido is een lange bewogen periode waarvan de eerste sporen te traceren zijn in 1959. In 1960 start Beljaars met zijn dojo in Tilburg. Hij geldt als de gangmaker van het Aikido en oprichter van de eerste Nederlandse Aikido bond. Het groter worden van de bond werd gevolgd door een proces van voortschrijdende splitsingen gedurende de hierop volgende decennia.  Vriesman zet in 2007  weer een beweging in gang die uiteindelijk leidt tot unificatie, met als gevolg de oprichting van Aikido Nederland.

Aikido Nederland verkreeg  het directe lidmaatschap van het NOC-NSF in 2009 . Deze gebeurtenis werd bezegeld  door de komst van Doshu Moriteru Ueshiba in dat zelfde jaar.

(meer…)

Nederlandse Loterij investeert €165.000.000 in Nederland

Rijswijk, 19 april 2018

De opbrengst van Nederlandse Loterij over het jaar 2017 wordt verdeeld onder de Nederlandse het NOC*NSF en de aangesloten sportbonden, 18 goede doelen op het gebied van gezondheid en beweging en het ministerie van Financien. De totale opbrengst van 2017 is €165.000.000,-.

(meer…)

Vakmanschap vs Meesterschap: Bernard Palmier 7e dan

In het weekend van 8 en 9 september werd in de dojo van Aikido Centrum Leiden wederom de jaarlijkse Masterclass gegeven door Bernard Palmier Shihan, 7de dan Aikikai. Elk jaar komt deze bijzondere Aikidodocent naar ons land om een bijscholing te verzorgen voor de bestaande leraren van de Aikido Bond Nederland en voor mensen die overwegen de lerarenopleiding te gaan volgen.

(meer…)

Aardbevingen in Lombok – Indonesië

Bericht van Michael Oomen, for English follow this link.

Iedereen heeft nu waarschijnlijk wel gehoord van de aardbevingen in Lombok – Indonesië en al het leed en destructie die de aardbeving daar aangericht heeft.

Ik (Michael) woon(de) zelf met mijn vrouw (Tari) in Lombok en heb deze aardbeving meegemaakt. Hier vertel ik ons persoonlijk verhaal over deze ervaring.

(meer…)