Nieuws

2021 Aikido Founder and Kisshomaru 2nd Doshu Memorial Special Video Notification

For this year’s Founder and Kisshomaru 2nd Doshu Memorial Event, while showing you slides I will give some tell some stories to memorialize them.

https://youtu.be/bdCOLqgo9p4

Aikikai Foundation

Ouderenbeleid en senioren-aikido

Binnen de dojo’s van de Aikido Nederland zijn er 387 deelnemers die ouder zijn dan 55 jaar. Verreweg de meesten daarvan trainen al jaren en hebben geen probleem om deel te nemen aan de reguliere lessen. Een veel kleiner aantal is beginner. Logischerwijs zullen beginners op hogere leeftijd rustiger aikido moet beoefenen dan de doorgewinterde gevorderden. Toch zullen alle ouderen met het voortschrijden der jaren zich in min of meerdere mate moeten aanpassen in hun aikido.

De steeds toenemende vergrijzing in de Nederlandse samenleving heeft zijn weerslag ook in de AbN. De overheid propageert sportbeoefening voor deze doelgroep als middel om de gezondheid te bevorderen. Dit doet ze onder andere door middel van gesubsidieerde beweegprogramma’s, zoals Body-Mind Fit (BMF) met Aikido voor 55-plussers. BMF met Aikido is een interventie van de AbN en is enkele keren succesvol ingezet in diverse steden. Onlangs is een tweejarig project met succes uitgevoerd in Arnhem door de Aikido Stichting Arnhem (ASA). Dit leidde onder andere tot de start van een aparte senior-aikidogroep in de ASA.

Het vorig AbN-bestuur pikte dit op, wat leidde tot de aanstelling van een portefeuillehouder senior-aikido/ BMF in het nieuwe bestuur. Dit werd Piet Lagerwaard.

Piet is een samenwerking aangegaan met de vorige BMF-coördinator, Jeanette Tanis, en de fysiotherapeuten Jack de Jongh (voormalig docent fysiologie in de opleiding aikidoleraar niveau 2) en Fabienne Mijnsbergen (specialisatie geriatrie).

Het aantal ouderen neemt toe, en daarmee groeit een potentiële doelgroep die baat heeft bij aikido. Ondanks dat aikido onder ouderen geen grote naamsbekendheid heeft, is het voor dojo’s interessant zich meer op hen te richten, ook uit oogpunt van ledenaantallen. De ervaring met de BMF-cursussen in Arnhem leerde dat ouderen niet snel naar aikido zullen trekken, maar dat ze enthousiast werden na het volgen van een gratis BMF-cursus die werd aangeboden onder de titel ‘valpreventie, valtraining & weerbaarheid’. Het senioren-aikido zelf vormt dan een kern van waaruit nieuwe leden kunnen worden aangetrokken.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  • De bevordering van veiligheid in aikidotraining aan ouderen.

  • De ontwikkeling van een bijscholingsmodule senioraikido, die te zijner tijd kan worden opgenomen in de lerarenopleiding op niveau 3 en 4.

  • De organisatie van (inter)nationale stages voor aikidoka vanaf 55 plus (post-corona).

  • Landelijke bevordering van aikido-beoefening door ouderen.

  • Ondersteuning van dojo’s in hun ouderenaanbod, bijvoorbeeld via BMF en de opstart van senioren-aikido.

Heb je interesse om iets te doen met aikido voor ouderen? Wil je een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan?
Neem dan contact op met Piet Lagerwaard, senioren@aikidonederland.nl

NOC NSF nieuws, WBTR-webinar SO Nederland Sport i.s.m. Stichting Vereniging en Recht

Sinds het najaar van 2020 besteedt NOC*NSF in haar bijeenkomsten en uitingen aandacht aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die op 1 juli 2021 ingaat. NOC*NSF is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het stappenplan dat IVBB heeft gemaakt om verenigingen te ondersteunen bij het implementeren van de WBTR. Ook is NOC*NSF zijdelings betrokken bij de dienstverlening die de Service Organisatie Nederland Sport heeft opgezet. Bewust heeft NOC*NSF met betrekking tot de WBTR een wegwijsfunctie aangenomen. Wij willen dat sportbonden de vrijheid hebben zelf keuzes op het gebied van WBTR-ondersteuning aan hun achterban kunnen maken. Dit betekent dat wij sportbonden ‘slechts’ wegwijs maken in het landschap van dienstverlening met betrekking tot de WBTR. Onze Supportdesk is in grote lijnen op de hoogte van de consequenties van de WBTR en zal vragen beantwoorden en verenigingen doorverwijzen naar sportbonden. Vandaag kondigen wij namens de Service Organisatie hun webinar over de WBTR aan.

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd. Wat betekent dit voor de sportbonden en de aangesloten verenigingen? Arthur van der Hoeff, van de Nederlandse Stichting van Vereniging en Recht, zal in dit webinar meer uitleg geven over de nieuwe wet en de bijbehorende vervolgstappen. Vervolgens is er een interactief gedeelte waarbij relevante vragen uit het veld worden behandeld.

Link naar YouTube met uitleg nieuwe Bestuur Toezicht Rechtspersonen door Arthur van der Hoeff. Deze duurt ongeveer 23 minuten: https://youtu.be/mGrnPgJ24LM

Het webinar wordt opgenomen zodat deze later gedeeld kan worden.

Talentontwikkeling, in elk kind schuilt een talent.

Helaas hebben we vorige maand ook de Talentontwikkeling (TO) van 24 januari 2021 moeten annuleren. Vanwege de huidige situatie is het helaas nog niet mogelijk om samen te komen. We volgen natuurlijk allemaal het nieuws maar zijn bang dat het nog wel even kan duren voordat we weer het groene licht van de Nederlandse overheid krijgen om bij elkaar te mogen komen.

21 maart 2021 staat de volgende TO training gepland en we hopen dan ook echt weer te kunnen beginnen met het organiseren van trainingsdagen waar jeugd uit heel Nederland samen kan aikidoën! Bij de TO willen we kinderen naast hun dojo een plek geven waar ze met de hele Nederlandse jeugd plezier kunnen hebben. Ook kunnen ze bij de TO terecht voor net een beetje extra uitdaging. Er schuilt een talent in elk kind en bij de TO proberen we de kinderen op nationaal en internationaal niveau dat talent te laten ontdekken en ontwikkelen.

Als je je wil opgeven voor het jaarprogramma van de TO, of alleen voor een kennismakingsles op 21 maart, dan kan dat via ons emailadres: talentontwikkeling@aikidonederland.nl.
De kennismakingsles gaat plaatsvinden in het nationaal sportcentrum van Papendal, waar normaliter al onze trainingen zijn.
Voor meer informatie kun je kijken op www.talent.aikidonederland.nl of contact met ons opnemen via bovenstaand emailadres.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel,
TO-team van Aikido Nederland

#oneaikido campagne

De IAF (International Aikido Federation) Gender Balance Working Group nodigt iedereen uit om aan te sluiten bij de wereldwijde Aikido-gemeenschap om “samen” te oefenen tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag 2021.

Elk jaar in maart organiseren we evenementen om aandacht te geven aan vrouwelijke Aikidoka’s en Sensei’s. Dit jaar was de werkgroep het er over eens dat het belangrijk is om tijdens de huidige pandemische beperkingen de Aikido-geest levend te houden. Onze gedachte is dat hoewel we fysiek niet met elkaar op de mat kunnen zijn, we toch ‘samen’ kunnen zijn. Zo kwamen we op de OneAikido-campagne.

Maak op zondag 7 maart om 11 uur in je regionale tijdzone een actiefoto met een Aikido of gerelateerde oefening. Plaats de foto van jezelf op social media met de hashtag #oneaikido. Wees creatief! Je kunt binnen of buiten zijn, met of zonder partner, met of zonder wapens, met of zonder masker. Houd je daarbij aan lokale COVID-19-richtlijnen.
Hoewel je misschien alleen oefent, ben je niet de enige. Je maakt deel uit van de OneAikido-community.

We hopen dat deze campagne als een golf van oost naar west zal reizen, om de liefde en solidariteit voor onze kunst binnen onze uitgebreide Aikido-familie te voelen.
Vergeet niet om een foto van je oefening met de hashtag #oneaikido op social media te plaatsen. We kijken uit naar je bijdrage aan de viering van de Internationale Vrouwendag 2021!

Als Aikido Nederland vinden we het bovenstaand IAF initiatief een mooi gebaar, en vragen iedereen in Nederland een bijdragen te leveren en de Aikido golf beweging van Oost naar West een duwtje te geven.

#oneaikido

Donovan Waite overleden

Donovan Waite

Tuesday we took notice of the message that Donovan Waite (21-02-2021) has passed away.

“It is with deep sadness that we must announce the passing of our dear friend and teacher, Donovan Waite. We were notified of this tragic news today and at this time, we have no other information to share. Our hearts go out to his family, students, and friends throughout the world. There are no words to express the depth of this loss to the aikido community. We will always hold him in our hearts and in our practice.

Y. Yamada and the USAF”
http://usafaikidonews.com/sad-news-to-share/

Our condolences to his family, friends and students. With gratitude we will remember his contribution and dedication to spreading Aikido and to inspire many people in there study of Aikido.

Boardmembers and all Aikido practitioners, Aikido Nederland.

Kagamibiraki 2021 Aikikai

Tijdens de Kagamibiraki 2021 Aikikai, werden de volgende leden benoemd tot:
6e dan
Francisca van Leeuwen (DAF)
Rob de Wolff (ASN)
Peter Floor (ASN)
5e dan
Fred Veer (Doushi)
Rudolf Dekker (Yuwakai)
Ruud Martijn (DAF)
4e dan
Sumeru Pillipes (Yuwakai)
Allen gefeliciteerd

Talent Ontwikkelings team in overleg

Op donderdag 26 November besprak het Talent Ontwikkelings team in haar nieuwe samenstelling met het bestuur, het aankomende seizoen door. Plannen werden door gesproken hoe te starten onder Corona condities, hoe in de toekomst ook regionaal te kunnen werken en hoe een instroom te krijgen vanuit AbN breed, en als laatste hoe aansluiting te maken met het TO programma van andere disciplines op Papendal. In samenwerking met bestuur is tenslotte afgesproken om de presentie op de sociale media van de TO en AbN hernieuwd aan te pakken.

Corona maatregelen vanaf 4 november

Vanaf 4 november zijn de maatregelen verlengd en aangescherpt voor ten minste 2 weken.
Belangrijkste maatregelen voor de sport zijn dat de grote van groepjes die samen mogen trainen van 4 naar 2 personen is gegaan én dat groepslessen verboden zijn.
Na de persconferentie was er veel verwarring binnen de sport over de maatregelen en is er communicatie geweest met NOC NSF en de Rijksoverheid.

Op de vraag wat is een groepsles wordt uitleg gegeven in de FAQ op de website van www.NOCNSF.nl  zie ook hieronder.

Het geven van groepsles aan volwassenen is niet toegestaan. Hoe moeten we wel en niet omgaan met meerdere individueel sportende personen of tweetallen in de sport?
Groepslessen voor volwassenen zijn nergens toegestaan. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden.
Voor trainingen /lessen voor volwassenen geldt binnen en buiten een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur, trainer, toezichthouder of vergelijkbare begeleider). Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.
Gebruik daarbij ook vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde (inloop)training of les wel of niet kan en in welke vorm. Het moet goed uitlegbaar zijn naar de basisregels.

Alle spelregels voor de sport staan verder op www.rijksoverheid.nl en NOC NSF heeft hun protocol “verantwoord sporten”  aangepast.
De kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven bij het sporten geen 1,5m afstand te houden.
Kijk verder ook op de website’s van de veiligheidsregio’s of er extra maatregelen zijn voor jou regio.

Helaas kunnen we het niet leuker maken en hopen we allen snel op betere tijden, waarin de rust om onze passie uit te oefenen wederkeert.

Ueshiba’s Universum – de Zin ervan voor Zijn Aikido

Een nieuw verschenen Aikido boek.

Ueshiba’s visie op Aikido, ontleend aan zijn eigen geschriften, worden in samenhang in dit boekje beknopt en goed leesbaar voor het voetlicht gebracht, vergezeld van zijn algemene aanwijzingen voor de beoefening van aikido. Zodat belangstellenden zich vertrouwd kunnen maken met Ueshiba’s gedachten achter zijn aikidobeoefening.

Inhoud: de visie van O’Sensei op het universum, het ontstaan van de wereld, op de mens en zijn missie, wat hij verstaat onder geest, gemoed en lichaam, O’Sensei’s opvattingen over Budo en zijn weg daarin, wat Aikido voor hem inhoudt en waarom Aikido voor hem de ware Budo is, waarom het op harmoniseren aan komt en wat dit inhoudt, wat hij onder Takemusu Aiki, Ki en Misogi verstaat, plus zijn algemene aanwijzingen voor de beoefening van Aikido.

Het boek is onder andere te bestellen bij www.bravenewbooks.nl

Extra informatie
Boek auteur: Pepe JO, is filosoof en bekwaamt zich in Aikido.
ISBN: 9789464053777, Aantal pagina’s 148, Jaar 2020.