Nieuws

GEANNULEERD Start Talentontwikkeling

ivm nieuwe maatregelen is de evenement geannuleerd. De instroomdag zal om een andere datum worden gehouden.

Op zondag 18 oktober starten we met een nieuw seizoen van het Talentontwikkelingsprogramma van Aikido Nederland. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de instroomdag plaats in de SportQube in Nijmegen, Adres: Rosa de Limastraat 23, 6543 JG Nijmegen http://www.sportqube.nl/

De rest van de trainingen worden wel gehouden op Papendal, het topsportcomplex van het NOC*NSF.

Voor wie is Talentenontwikkeling (TO) en welke groepen zijn er?

Het Talentenontwikkelingsprogramma is voor alle aikidojeugd die méér wil! En vooral meer aikido natuurlijk :-). Samen gaan we op zoek naar jouw unieke talent. De trainingen zijn opgedeeld in drie TO-groepen voor de jeugd van 10 t/m 18 jaar.

Groep TO-1

Alle basisschooljeugd vanaf 10 jaar kan meedoen aan het TO-programma, ongeacht aikido-ervaring. Je traint met kinderen van andere dojo’s in Nederland en profiteert van een divers en ervaren docententeam!

Groep TO-2

Zit je op de middelbare school en voldoe je aan de onderstaande instroomeisen? Dan kun je meedoen aan de gevorderden jeugdgroep TO-2.

Instroomeisen TO-2 (en TO-3)

De focus van ‘spel en plezier’ bij een landelijke stage, wordt verlegd naar veel bewegen en dynamische Aikido-technieken. Daarvoor is het nodig dat je (met hulp) een vrije val kunt maken. Ook kijken we naar het volgende:

 • Hoe voer je de basistechnieken uit: irimi nage, ikkyo, shiho nage en uchi kaiten nage?
 • Hoe ga je om met moeilijke technieken en aanwijzingen van de leraren?
 • Hoe gedraag jij je op én naast de mat?

Groep TO-3

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je geselecteerd worden voor de groep TO-3. Dit is een kleine groep jongvolwassenen vanaf 16 jaar en een zwaar traject, zowel fysiek als de tijd die je eraan besteed. Je wordt meegenomen in de wereld van het (inter)nationale Aikido, op topniveau!

Hoe ziet de instroomdag op 18 oktober eruit?

Alle Aikidoka’s die ouder zijn dan 10 jaar, maar nog op de basisschool zitten, kunnen meedoen met de eerste groep: TO-1 van 10:00 tot 11:30 uur. Eerst stellen we ons even voor. Niet iedereen kent de TO-docenten en het is goed om te weten wie je voor je neus hebt staan, toch? Daarna gaan we snel aan de slag en is er tot 11:30 uur een leuke ‘spel en aikido’ combinatie-training.

Er zijn veel Aikidoleraren aanwezig op de instroomdag dus je krijgt veel aandacht en tips. De leraren kijken ook of je de volgende keer in de TO-2 groep mee kan doen. Je hoeft daarvoor niet zenuwachtig te zijn, het gaat natuurlijk vooral om veel plezier hebben, nieuwe dingen leren en hard trainen!

Van 11:30 tot 13:00 uur is er een gezamenlijke les met de jeugd die vorig jaar in de TO-2 en TO-3 groepen zaten. Gedurende de training kijken de leraren of je in aanmerking komt voor de TO-3 groep en hoe de groepsindeling gaat worden voor de komende trainingen.

Mocht je deze dag niet aanwezig kunnen zijn en toch mee willen trainen in de TO-2 of TO-3 groep? E-mail dan even een filmpje van je vrije val en de bovengenoemde technieken (zie instroomeisen groep TO-2).

En verder?!

Meld je even aan door een e-mail te sturen naar: talentontwikkeling@aikidonederland.nl. Ook kun je dit adres gebruiken om je filmpje naartoe te sturen.
De volgende trainingen en locaties zijn al bekend maar kijk daarvoor op onze website: talent.aikidonederland.nl.
Download hier 2020TalentOntwikkeling_Flyer_instroomdag

AbN Opleidingen examen 24 oktober 2020 uitgesteld.

Als gevolg van het oplopende Corona-besmettingsrisico is besloten de centrale examens van de lerarenopleiding niveau 2, die gepland waren op 24 oktober, opnieuw uit te stellen.
Wij achten het niet verantwoord om onder deze omstandigheden een dergelijk evenement te organiseren.
Wij ons zullen best doen om de niveau 2 cursisten spoedig en veilig hun opleiding af te laten ronden.
Dick Willems
Opleidingscoördinator Aikido Bond Nederland

Oproep voor deelname, Mulier Instituut onder verenigingen

Oproep voor deelname voor peiling Mulier Instituut onder verenigingen ten behoeve van effectiviteit van de noodmaatregelen.

In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt Mulier nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis. Deze peiling helpt ons om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer.

Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Dit invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).

De link naar de vragenlijst is: https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2172

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.

Aangepast protocol, Verantwoord sporten.

Aangepast NOC*NSF protocol, Verantwoord sporten.

Vanaf 29 september 2020 zijn de maatregelen omtrent corona weer aangescherpt door de regering. Voor de sport zijn er ook aanpassingen, zoals de aangepast voor de sportkantines en supporters.

Op basis van de nieuwe maatregelen zijn ook de FAQ’s van NOC*NSF weer aangepast. Er is een nieuwe categorie toegevoegd “Maatregelen per 29 september 18:00 uur”. Vragen als “Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd, ben ik dan toeschouwer?” en “Wat is de definitie van horeca en de sportkantine” komen hierin terug. Tevens zijn een aantal huidige FAQ’s offline gehaald die met de nieuwe maatregelingen tijdelijk niet van toepassing zijn.

Bekijk de aangepaste FAQ NOC*NSF hier.

Het NOC*NSF Protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en zal, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Klik hier voor het protocol.

Loket TASO geopend

Op dinsdag 22 september, is op de website van DUS-I het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen.
Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000.De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I.
Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is zaak snel gebruik te maken van deze regeling.
De TVL (Tegemoetkoming Vast Lasten) kan inmiddels ook worden aangevraagd door verhuurders van sportaccommodaties. Zie de website www.rvo.nl

Message from Doshu, Gratitude from Behind Masks

Japan is primarily a peaceful and amiable country. However, the fight against the invisible corona virus continues. Not just Japan, but around the world the requests to “Please cooperate in not doing ~,” and “Please do ~,” make it feel as though various freedoms were being stolen from us. On the other hand, many things that I took for granted in the previous lifestyle were brought to my attention. For example, knowing that I am alive, and the patterns of my daily life, as well as being able to go where I wanted when I wanted, all of these things that used to be commonplace are now special, and it is hard to come to accept these changes. It is said that there is a high risk to people who have reached advanced ages, but I have not paid much attention to my age until now.

Under these circumstances, how do we live life with the same relaxed feeling, how do we follow the directives for business and social life, how do we continue to safely hold Aikido practice? These questions fill my mind. But listing out things we can no t do, over and over again, does nothing. W e must give our best efforts towards what can be done now in these circumstances to move forward. When I think about the two month period the dojo was required to be closed because of the Emergency Declaration, the current situation feels like a dream. Wi thout comparing it to the regular times, when I compare it to the worst times my heart becomes light. With sufficient protections against the spread of infection and while wearing masks, the Aikido Hombu Dojo reopened for practice on June 1 st . At first, the no touch only practice consisting of taisabaki and other solo exercises felt stiff and constrained, and there was a fearful atmosphere. Even so, I found meaning in that type of practice, and as the situation changed while watching it closely, we have bee n able to slowly return to a more regular practice style. From July 27 th through August 7th we held shochu geiko , midsummer intensive training, in which 77 people participated in one practice every day. (2019: 110 people). The joy that comes from being able to practice is a great, precious gift.

Originally the 13 th International Aikido Summit (General Assembly Sept 25 – 28 th , Seminars and embukai Sept 29 Oct 4 th ) was to be held for 10 days. This year, all the events planned to be held in Japan were suspended, and in the July issue of the Aikido Newspaper reports of the situations in various countries by the Japa nese teachers who live there were included. It can be clearly seen that not just in Japan, but all around the world people are wishing for a situation where they can freely practice. Even without being able to put on the International Aikido Summit, and al though many people around the world are still unable to resume practices, I can feel the connections that tie together Aikido practitioners from around the world. Just from watching the videos Dojo cho made, I can feel that connection.

While fervently hoping for the creation of a vaccine and medical treatment to become available, there is no way of knowing when it will happen . Even with that though, with our hearts as one in the intention to beat the corona virus, and doing what we can now, I plan to live each day with gratitude in my heart. I am thankful that in these times you also have not forgotten Aikido.

Aikido Doshu
Moriteru Ueshiba
2020/09/11

25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie

Samen met de KNLTB, KNHB, NGF, VSG en NIDS hebben wij onlangs bij de politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport). Dit terwijl deze verenigingen wel te maken hebben met kapitaalslasten voor hun accommodatie, vaak vergelijkbaar of zelfs hoger dan de huurlasten waar andere verenigingen mee van doen hebben.

Vandaag wist Rudmer Heerema te melden dat ons gezamenlijke signaal is opgepakt en dat in de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen, nog eens €25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zodra er meer details over dit besluit bekend zijn melden wij dat natuurlijk via deze update.

NOC NSF UPDATE 48 | 10 juli 2020

Regeling TASO | tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19

Vandaag is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 oftewel de TASO gepubliceerd. De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van de generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal € 3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op de website van DUS-I zal er binnenkort meer informatie over deze subsidieregeling te vinden zijn, waaronder een Q&A die de regeling zal verduidelijken.

Onderdeel van het steunpakket voor de sport is ook een regeling, ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.

NOC NSF UPDATE 48 | 10 juli 2020

Advies omtrent de versoepeling van de corona maatregelen per 1 juli

Beste mensen,
Zoals we allemaal hebben vernomen zijn de restricties omtrent het beoefenen van de binnensporten praktisch opgeheven inzake de situatie tijdens de trainingen. Voor en na de trainingen gelden echter nog steeds strikte aanbevelingen mbt de 1, 5 meter afstand. Dat heeft dus nog steeds consequenties voor ons sociaal gedrag voor en na de training en bepaalt eveneens de situatie in de kleedkamers. Bijgevoegd vinden jullie de laatste informatie en advies mbt de huidige stand van zaken.
 1. NOC*NSF sportprotocol van 28 juni 2020. nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6 (PDF)
 2. AbN protocol Anderhalve Meter (versie 1 juli 2020). Aikido Corona Protocol AbN 1 juli 2020 (PDF)
 3. Bestand met posters met informatie voor in je dojo/sportaccommodaties. posters-verantwoord-sporten-update-11-mei-hr (PDF)
 4. Bestanden met bewegwijzering om de routing in de accommodaties te verzorgen. informatieborden-verantwoord-sporten-update-11-mei-lr (PDF)
Bestanden 3 en 4 zijn thuis zelf te printen en dienen in de dojo’s te worden geplaatst. Tevens dienen er voldoende hygienische maatregelen te worden genomen met betrekking tot het wassen van de handen (20 sec) en het reinigen van de tatami/wapens, indien in gebruik.
NB 1: Van belang bij het gebruik van deze informatie is wel dat jullie zelf informeren bij de gemeente waar jullie onder vallen of er eventuele aanvullende bepalingen zijn en of dit protocol draagvlak heeft in die gemeente. De afgelopen maanden is meerdere malen gebleken, dat er een discrepantie kan zijn tussen deze twee.
Als je hulp nodig hebt, die je niet kunt krijgen bij je eigen gemeente, dan kun je contact opnemen met het bestuur.
NB 2: Bedenk wel dat ondanks dat de maatregelen versoepeld zijn, het Corona-virus nog steeds op de loer ligt en dat je dus zeer goed moet uitkijken dat er in jouw dojo/groep geen uitbraak plaatsvindt. Maak onderling goede afspraken over de bereidwilligheid van de mensen om weer met contact te trainen. Zorg voor meerdere mogelijkheden om uit te kiezen, leg niemand iets op en blijf zorgen voor de (psychologische en fysieke) veiligheid van de deelnemers. De toekomst van je dojo en van het Aikido kan hier van af hangen.
Het bestuur van AbN wenst jullie veel succes met het opstarten van de activiteiten en neem bij vragen contact met ons op.
met vriendelijke groet, Aikido Bond Nederland bestuur,

Buitenlandse Zomerscholen bezoeken.

Naar aanleiding van vragen over Aikido Zomerscholen in het buitenland hebben we een aantal adviezen en aandachtspunten.

De regels in landen binnen en buiten Europa verschillen nogal. Ga je naar een Aikido Zomerschool in het buitenland houdt dan rekening met de volgende adviezen.

 • Mag u vrij reizen naar uw bestemming en de landen waar u doorheen reist? Zie reisadvies van Ministerie van buitenlandse zaken. https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
 • Wat zijn de regels op uw bestemming m.b.t. corona test en quarantaine. Zie reisadvies van Ministerie van buitenlandse zaken. Hou de informatie van het ministerie in de gaten voor de laatste informatie.
 • Vraag aan de organisatie wat wel en niet mag tijdens de Aikido zomerschool. Wel fysieke training en op welke afstand, of alleen wapentraining? Maar ook zaken omtrent het verblijf al dan niet op de zomerschool locatie zelf.
 • Bij een nieuwe uitbraak kan de lokale overheid opnieuw (reis)beperkingen opleggen. De Nederlandse overheid haalt geen reizigers terug. Uw reis is uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Let op uw eigen fysieke lichamelijke conditie. Na 3 maanden minder of weinig fysieke training is het lichaam sneller vermoeid en niet meer gewend om 4 tot 8 uur te trainen.
 • Neem bij terugkeer gepaste maatregelen m.b.t. tot de veiligheid van uw medemens en mede-Aikidoka’s. Heeft u met fysiek contact Aikido of een andere sport beoefend zorg dan dat u geen corona symptomen hebt als zijnde koorts, hoesten, niesen, benauwdheid voordat je in de eigen dojo gaat trainen.
 • Overleg met je dojo-houder hoe er in de dojo wordt geoefend, dat kan anders zijn dan je gewend bent of tijdens de zomerschool hebt ervaren.
 • Zorg voor uw eigen gezondheid en vitaliteit
 • Respecteer de wensen van je medemens en mede Aikidoka

Zie ook NOC NSF website https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-deelname-aan-sportevenementen-in-het-buitenland

Veel Aikido plezier, Aikido Nederland Bestuur.