Nieuws

Buitenlandse bonden

Aikido Nederland is aangesloten bij de International Aikido Federation (IAF) www.aikido-international.org.

De IAF heeft momenteel 43 leden, die elk erkenning hebben gekregen van de Aikikai Hombu.

De IAF heeft haar eerste congres gehouden in 1976 in Tokio, Japan. In 1984 is de IAF lid geworden van de General Association of International Sports Federations (GAISF) en de International World Games Association (IWGA). Lid worden van de GAISF en de IWGA was een belangrijke mijlpaal voor de IAF, omdat het lidmaatschap van deze twee organisaties internationale erkenning geeft aan Aikido, de Doshu en de Aikikai Hombu.

Secties & organen

Aikido Nederland kent de volgende secties:
Aikido Federatie Nederland, Aikikai
Aikido Kenshukai Nederland, Aikikai
Aikido Shoryukai Nederland, Aikikai
Bushi-Dojo Nederland, Aikikai
Culturele Aikido Bond Nederland, Aikikai
Dutch Aikikai Federation, Aikikai
Itokan, Aikikai
Takemusu Aikido Kyokai Nederland, Aikikai
Tendoryu Aikido
Tomiki Aikido
Yoseikan Aikido
Yuwakai, Aikikai
Ryushinkan, Aikikai
Overige stijlen

Organen van Aikido Nederland
Bondsbestuur Bondsvergadering, de bondsvergadering wordt gevormd door de voorzitters van iedere sectie
Bondsbestuur
Sectiebesturen
Sectievergaderingen
Technische raad(bindend advies mbt toelating)
Raad van voorzitters
Commissie van beroep/tucht commissie van de stichting Instituut sportrechtspraak
Toetsingscommissie
Geschillencommissie toetsingsprocedures van de, Academie voor Sportkader
Opleidingscommissie
Financiële commissie
Kascommissie
Werkorganisatie voor administratieve werkzaamheden en beleidsmatige ondersteuning
Adviseur opleidingen
Adviseur buitenland/IAF

Aikido Nederland

Aikido Nederland is opgericht in 2009 met als doel de Aikido sport in Nederland te promoten. Aikido Nederland wil de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland.

Leven lang sport
Aikido Nederland belichaamt vanuit het hoffelijke ‘gentleman’s’ behaviour traject het ‘Leven lang sport’ concept bij uitstek. Een ‘Leven lang Aikido’ is het leidende beginsel om Aikido te positioneren binnen de Nederlandse sport.

Verbinder van Aikido
Als verbinder van Aikido in Nederland worden alle stijlen doorontwikkeld vanuit een technische autonomie maar verankerd in een gemeenschappelijke professionele organisatie.

Dojo’s als de kern
De dojo’s vormen de kern van de sport Aikido en worden in die rol als dragende middelen van Aikido bevestigd en waar nodig verder gepositioneerd of ondersteund.

Het bestuur
Het bestuur van Aikido Nederland wordt gevormd door:

Gerrit-Bartus Dielissen
Voorzitter

Wilko Vriesman
Secretaris

Marcel Reijers
Penningmeester

Historie

Aikido is Japans jongste traditionele krijgskunst, ontwikkeld door O’Sensei Morihei Ueshiba (1883- 1969). Morihei Ueshiba leefde in een tijd waarin Japan grote veranderingen onderging (de overgang van een feodale maatschappij beheerst door de samoerai naar een moderne samenleving). Ueshiba wilde een krijgskunst ontwikkelen die de traditionele budo respecteerde en die de spirituele waarde van budo in de moderne samenleving, herbergt.

Hoewel de verschillende effecten apart kunnen worden beschreven, is het niet zo dat deze achtereenvolgens worden aangeleerd. Het is de bedoeling dat de verschillende aspecten zich gelijktijdig ontwikkelen. De technieken die gebruikt worden in Aikido zijn in oorsprong bedoeld voor de samoerai op het Japanse slagveld. Dit betekent dat de technieken veel schade kunnen aanrichten aan de tegenstander en het is daarom dat ze gedisciplineerd en geconcentreerd moeten worden beoefend. Dit en het gegeven dat ‘willen winnen’ zelfingenomenheid versterkt, heeft ervoor gezorgd dat O’Sensei er geen (competitie)sport van gemaakt heeft. Zouden er wedstrijden zijn, dan zouden de oorspronkelijke technieken plaats moeten maken voor veiligere technieken en het egoïsme van de beoefenaar zou worden versterkt. Hiermee zouden de goede bedoelingen van de grondlegger teniet worden gedaan.

Na een periode van vele oprichtingen, volgen in 2007 diverse ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart op:

Met de herstructurering van de rijkserkende opleiding krijgt de aikikai sectie de rijkscertificering rond voor de opleiding assistent- aikidoleraar.
De NCAF (Nederlandse Culturele Aikido Federatie) wordt als koepelvereniging omgebouwd tot een democratisch platform voor aikikai organisaties naar de IAF toe en heet nu NAF, Nederlandse Aikido Federatie.

Het NOC*NSF geeft signalen aan de sectie dat men open staat voor verzelfstandiging van het Aikido tot volwaardig lid van het NOC-NSF. Om het proces van organisatorische eenwording van het Nederlandse Aikido gestalte te kunnen geven, is er van uit de Aikikai sectie van de FOG (Federatie Oosterse Gevechtskunsten) steun gevraagd aan het NOC*NSF om dit proces te begeleiden. Juni 2009 was het zover, op Papendal wordt onder aanwezigheid van NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra de nieuwe bond onder de naam Aikido Nederland opgericht en voorbereidt om op 17 november 2009 toegelaten te worden als 74e bond van het NOC-NSF. De nieuwe bond start met 4000 leden verdeeld over 5 secties: Aikikai, Yoseikan Aikido, Tendo-ryu Aikido, Tomiki Aikido en de sectie Overigen en verenigd daarmee 80 % van het hedendaagse Aikido.

Voor wie is Aikido

Eigenlijk moet je het eens proberen om te ontdekken of Aikido bij jou past.
De verschillende dojo’s (oefenruimtes) bieden vaak lessen aan voor zowel kinderen als volwassenen. Aikido staat een Leven Lang Sporten voor en verwelkomt de instroom in iedere levensfase.

Door het aanleren van de houdingen en bewegingen die gebruikelijk zijn in het Aikido, wordt de conditie, coördinatie en motoriek verbeterd. Ook worden de concentratie en het waarnemingsvermogen ontwikkeld, waardoor een betere timing en een verhoogd reactievermogen ontstaat. In een later stadium wordt ook de geestelijke instelling ontwikkeld en meer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van innerlijke kracht.

Body, Mind, Fit

Body, Mind, Fit

Body-Mind-Fit staat voor een duurzame, levenslange aikidobeoefening en draagt specifiek bij aan het verminderen van (ervaren) kwetsbaarheid van ouderen.

Binnenkort meer informatie

Binnenkort leest u op deze pagina meer informatie over het programma Body Mind Fit. Tot die tijd verwijzen wij u graag naar http://www.bodymindfit.nl/.

Bedrijfsaikido

Bedrijfsaikido

In veel bedrijven, organisaties en instellingen is sprake van niet-fysieke pressie en hectiek, ingegeven door het roerige moderne leven en het snel veranderende economische klimaat. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de mensen die werkzaam zijn in deze instituten.

Bedrijfsaikido kan een bijdrage aan leveren aan deze flexibiliteit: het mentale effect van het op fysiek niveau leren absorberen en meebewegen van en met een aanval, om zo toe te werken naar een conflictoplossing zonder geweld, maakt mensen alert en soepel van lijf en geest. Deze basishouding kan vervolgens een belangrijke bijdrage leveren aan diverse urgente bedrijfsprocessen.

Binnenkort meer informatie

Binnenkort leest u op deze pagina meer informatie over Aikido voor bedrijven. Tot die tijd verwijzen wij u graag naar http://www.bedrijfsaikido.nl/.

Weerbaar zonder Pesten

Weerbaar zonder pesten

Weerbaar zonder Pesten is een op maat gesneden weerbaarheidstraining. De training richt zich op het verminderen van pesten op scholen door het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van Aikido, een Japanse krijgskunst, en is gericht op een levenslange beoefening.

Binnenkort meer informatie

Binnenkort leest u op deze pagina meer informatie over het programma Weerbaar zonder Pesten. Tot die tijd verwijzen wij u graag naar http://www.weerbaarzonderpesten.nl/.

Programma’s

Aikido Nederland is initiatiefnemer van de volgende programma’s.

Aikidoleraar niveau 4

De opleiding bestaat uit 2 1/2 centrale, door AN georganiseerde, weekenden in de vorm van expert meetings. De studielast ligt bij deze in het maken van de portfolio’s. De volgende opleiding niveau 4 start in september 2016.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst
4.1 Geven van trainingen en lessen op dangraad niveau
4.2 Coachen/leiding geven aan een Aikido demo team
4.3 Ontwikkelen en uitvoeren van Aikido technisch beleid
4.4 Bevorderen competentieontwikkeling van het Aikido kader
4.5 Onderhouden van externe contacten

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding