Nieuws

WBTR-webinar SO Nederland Sport i.s.m. Stichting Vereniging en Recht Verplichtingen van de WBTR

Bijna alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat kun je doen om je voor te bereiden?

  1. Bekijk de checklist die we gemaakt hebben.

  2. Ga naar het gratis webinar voor NOV-leden op 16 maart 2021 of kijk op Webinars en bijeenkomsten – WBTR-programma of een ander webinar je beter past.

Meer informatie over de WBTR vind je hier: Bestuur en toezicht – NOV – Platform Vrijwillige Inzet

Vanaf 17 mei kan er TASO-Q1 aanvragen worden ingedient.

Volgens planning gaan vanaf 17 mei de loketten voor zowel de TASO als de TVS weer open. Er kan dan door sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties compensatie voor het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Binnenkort zet de minister haar handtekening onder de regelingen zodat deze definitief worden en de exacte voorwaarden helder zullen zijn. Vanuit VWS is gemeld dat de regelingen, ten opzichte van de vorige kwartalen, inhoudelijk niet zullen wijzigen. Wel zal de drempel voor de TASO (nu €1500), worden verlaagd en het maximumbedrag (nu €12.000) worden verhoogd. Goed nieuws, want hiermee zullen nog meer sportverenigingen een beroep op de TASO kunnen doen. Bij de TVS was het compensatiepercentage voor de zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’ 45%. Dit percentage zal worden verhoogd.

Daarnaast is NOC*NSF nog in gesprek met VWS over hoe steun aan sportbonden vormgegeven kan worden. Eerder riep de Tweede Kamer al op om sportbonden die door de coronacrisis in de problemen komen te ondersteunen. De komende tijd moet duidelijk worden hoe dit ingevuld gaat worden. Zodra dat bekend is zullen wij daarover berichten.

Het lokale Sportakkoord,

is door diverse partijen uit de sport, organisaties, bedrijven en gemeenten ontstaan om zo er hoe je sport- en beweegambisies te kunt waarmaken. Er zijn nu 344 lokale Sportakkoorden gereed en iedere sportclub kan daaraan meedoen. Dit gaat via de lokale gemeentelijke organisatie die jou sportclub kan helpen bij het toekomstbestendig maken van je dojo met verenigings ondersteuning en service.
Zie ook het artikel van NOC NSF in deze nieuwsbrief. https://nocnsf.nl/sportakkoord

Nieuwe functionaliteit AiLedIS

Er is een nieuwe functionaliteit in het programma bijgekomen, ICalendar onder de menu optie evenementen.

Wat kun je er mee?

Onder de menu optie Evenementen -> evenementen kunt uw evenementen voor u dojo cq bond aanmaken, met dit nieuwe iCalendar submenu
kunt uw een selectie maken van een bepaalde groep evenementen en hiervan een zogenaamde “.ics” file aanmaken, deze kunt u dan versturen naar uw leden en kunnen
zij hun agenda updaten met de door u geselecteerde evenementen.
Indien u een wijziging in b.v tijd of datum heeft van een evenement kunt u die onder submenu evenementen aanpassen zelfs kunt u een evenement daar op vervallen zetten.
Indien u dan weer een nieuwe iCalendar aanmaakt en deze weer verstuurd naar uw leden kunnen zij de eerdere evenementen in hun agenda dan weer updaten, zelfs het vervallen
evenement zal uit hun agenda verwijderd worden of op canceld komen te staan.

Indien u meer wilt weten kunt dit terug vinden op pagina 41 van de handleiding die uw op de home pagina kunt inzien onder het kopje “Documenten“.

Dit alles is mede gerealiseerd met Sander van Geloven van dojo Sanshinkai Aikido Utrecht, dank hiervoor.

Aikido Nederland Leden Vergadering 

Zaterdag 24 april werd online de voorjaarsvergadering gehouden van Aikido Nederland (AN). Sectievoorzitter Ruben van den Brink sloot, namens de Aikido Federatie Nederland (AFN), hierbij aan en praat ons bij.

“Het nieuwe AN bestuur is inmiddels ruim een jaar aan de slag. Het is opmerkelijk dat er in een jaar tijd, die tot een dieptepunt voor het Nederlandse Aikido gerekend kan worden, een onverminderde behoefte is aan een sterke bond. Dan doel ik niet alleen op de communicatie en afstemming rondom COVID-19, die alle sportbonden bezighoudt, maar ook op de statuten en het algemeen reglement die worden opgepoetst. Er wordt opnieuw gekeken naar het sectiereglement en nog belangrijker: hoe kunnen secties binnen AbN gezamenlijk optrekken in de zoektocht naar nieuwe Aikidoka’s? Hoe kunnen we Aikido voor de jeugd versterken door samenwerking met scholen? Wat heeft Aikido te bieden aan de 55+ doelgroep? En hoe kunnen we de online aanwezigheid van Aikido verbeteren?

Aikido Nederland gaat voorwaarts, er is frisse moed!”

Aikido Nederland AV 24 april 2021

2021 Aikido Founder and Kisshomaru 2nd Doshu Memorial Special Video Notification

For this year’s Founder and Kisshomaru 2nd Doshu Memorial Event, while showing you slides I will give some tell some stories to memorialize them.

https://youtu.be/bdCOLqgo9p4

Aikikai Foundation

Ouderenbeleid en senioren-aikido

Binnen de dojo’s van de Aikido Nederland zijn er 387 deelnemers die ouder zijn dan 55 jaar. Verreweg de meesten daarvan trainen al jaren en hebben geen probleem om deel te nemen aan de reguliere lessen. Een veel kleiner aantal is beginner. Logischerwijs zullen beginners op hogere leeftijd rustiger aikido moet beoefenen dan de doorgewinterde gevorderden. Toch zullen alle ouderen met het voortschrijden der jaren zich in min of meerdere mate moeten aanpassen in hun aikido.

De steeds toenemende vergrijzing in de Nederlandse samenleving heeft zijn weerslag ook in de AbN. De overheid propageert sportbeoefening voor deze doelgroep als middel om de gezondheid te bevorderen. Dit doet ze onder andere door middel van gesubsidieerde beweegprogramma’s, zoals Body-Mind Fit (BMF) met Aikido voor 55-plussers. BMF met Aikido is een interventie van de AbN en is enkele keren succesvol ingezet in diverse steden. Onlangs is een tweejarig project met succes uitgevoerd in Arnhem door de Aikido Stichting Arnhem (ASA). Dit leidde onder andere tot de start van een aparte senior-aikidogroep in de ASA.

Het vorig AbN-bestuur pikte dit op, wat leidde tot de aanstelling van een portefeuillehouder senior-aikido/ BMF in het nieuwe bestuur. Dit werd Piet Lagerwaard.

Piet is een samenwerking aangegaan met de vorige BMF-coördinator, Jeanette Tanis, en de fysiotherapeuten Jack de Jongh (voormalig docent fysiologie in de opleiding aikidoleraar niveau 2) en Fabienne Mijnsbergen (specialisatie geriatrie).

Het aantal ouderen neemt toe, en daarmee groeit een potentiële doelgroep die baat heeft bij aikido. Ondanks dat aikido onder ouderen geen grote naamsbekendheid heeft, is het voor dojo’s interessant zich meer op hen te richten, ook uit oogpunt van ledenaantallen. De ervaring met de BMF-cursussen in Arnhem leerde dat ouderen niet snel naar aikido zullen trekken, maar dat ze enthousiast werden na het volgen van een gratis BMF-cursus die werd aangeboden onder de titel ‘valpreventie, valtraining & weerbaarheid’. Het senioren-aikido zelf vormt dan een kern van waaruit nieuwe leden kunnen worden aangetrokken.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  • De bevordering van veiligheid in aikidotraining aan ouderen.

  • De ontwikkeling van een bijscholingsmodule senioraikido, die te zijner tijd kan worden opgenomen in de lerarenopleiding op niveau 3 en 4.

  • De organisatie van (inter)nationale stages voor aikidoka vanaf 55 plus (post-corona).

  • Landelijke bevordering van aikido-beoefening door ouderen.

  • Ondersteuning van dojo’s in hun ouderenaanbod, bijvoorbeeld via BMF en de opstart van senioren-aikido.

Heb je interesse om iets te doen met aikido voor ouderen? Wil je een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan?
Neem dan contact op met Piet Lagerwaard, senioren@aikidonederland.nl

NOC NSF nieuws, WBTR-webinar SO Nederland Sport i.s.m. Stichting Vereniging en Recht

Sinds het najaar van 2020 besteedt NOC*NSF in haar bijeenkomsten en uitingen aandacht aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die op 1 juli 2021 ingaat. NOC*NSF is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het stappenplan dat IVBB heeft gemaakt om verenigingen te ondersteunen bij het implementeren van de WBTR. Ook is NOC*NSF zijdelings betrokken bij de dienstverlening die de Service Organisatie Nederland Sport heeft opgezet. Bewust heeft NOC*NSF met betrekking tot de WBTR een wegwijsfunctie aangenomen. Wij willen dat sportbonden de vrijheid hebben zelf keuzes op het gebied van WBTR-ondersteuning aan hun achterban kunnen maken. Dit betekent dat wij sportbonden ‘slechts’ wegwijs maken in het landschap van dienstverlening met betrekking tot de WBTR. Onze Supportdesk is in grote lijnen op de hoogte van de consequenties van de WBTR en zal vragen beantwoorden en verenigingen doorverwijzen naar sportbonden. Vandaag kondigen wij namens de Service Organisatie hun webinar over de WBTR aan.

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd. Wat betekent dit voor de sportbonden en de aangesloten verenigingen? Arthur van der Hoeff, van de Nederlandse Stichting van Vereniging en Recht, zal in dit webinar meer uitleg geven over de nieuwe wet en de bijbehorende vervolgstappen. Vervolgens is er een interactief gedeelte waarbij relevante vragen uit het veld worden behandeld.

Link naar YouTube met uitleg nieuwe Bestuur Toezicht Rechtspersonen door Arthur van der Hoeff. Deze duurt ongeveer 23 minuten: https://youtu.be/mGrnPgJ24LM

Het webinar wordt opgenomen zodat deze later gedeeld kan worden.

Talentontwikkeling, in elk kind schuilt een talent.

Helaas hebben we vorige maand ook de Talentontwikkeling (TO) van 24 januari 2021 moeten annuleren. Vanwege de huidige situatie is het helaas nog niet mogelijk om samen te komen. We volgen natuurlijk allemaal het nieuws maar zijn bang dat het nog wel even kan duren voordat we weer het groene licht van de Nederlandse overheid krijgen om bij elkaar te mogen komen.

21 maart 2021 staat de volgende TO training gepland en we hopen dan ook echt weer te kunnen beginnen met het organiseren van trainingsdagen waar jeugd uit heel Nederland samen kan aikidoën! Bij de TO willen we kinderen naast hun dojo een plek geven waar ze met de hele Nederlandse jeugd plezier kunnen hebben. Ook kunnen ze bij de TO terecht voor net een beetje extra uitdaging. Er schuilt een talent in elk kind en bij de TO proberen we de kinderen op nationaal en internationaal niveau dat talent te laten ontdekken en ontwikkelen.

Als je je wil opgeven voor het jaarprogramma van de TO, of alleen voor een kennismakingsles op 21 maart, dan kan dat via ons emailadres: talentontwikkeling@aikidonederland.nl.
De kennismakingsles gaat plaatsvinden in het nationaal sportcentrum van Papendal, waar normaliter al onze trainingen zijn.
Voor meer informatie kun je kijken op www.talent.aikidonederland.nl of contact met ons opnemen via bovenstaand emailadres.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel,
TO-team van Aikido Nederland

#oneaikido campagne

De IAF (International Aikido Federation) Gender Balance Working Group nodigt iedereen uit om aan te sluiten bij de wereldwijde Aikido-gemeenschap om “samen” te oefenen tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag 2021.

Elk jaar in maart organiseren we evenementen om aandacht te geven aan vrouwelijke Aikidoka’s en Sensei’s. Dit jaar was de werkgroep het er over eens dat het belangrijk is om tijdens de huidige pandemische beperkingen de Aikido-geest levend te houden. Onze gedachte is dat hoewel we fysiek niet met elkaar op de mat kunnen zijn, we toch ‘samen’ kunnen zijn. Zo kwamen we op de OneAikido-campagne.

Maak op zondag 7 maart om 11 uur in je regionale tijdzone een actiefoto met een Aikido of gerelateerde oefening. Plaats de foto van jezelf op social media met de hashtag #oneaikido. Wees creatief! Je kunt binnen of buiten zijn, met of zonder partner, met of zonder wapens, met of zonder masker. Houd je daarbij aan lokale COVID-19-richtlijnen.
Hoewel je misschien alleen oefent, ben je niet de enige. Je maakt deel uit van de OneAikido-community.

We hopen dat deze campagne als een golf van oost naar west zal reizen, om de liefde en solidariteit voor onze kunst binnen onze uitgebreide Aikido-familie te voelen.
Vergeet niet om een foto van je oefening met de hashtag #oneaikido op social media te plaatsen. We kijken uit naar je bijdrage aan de viering van de Internationale Vrouwendag 2021!

Als Aikido Nederland vinden we het bovenstaand IAF initiatief een mooi gebaar, en vragen iedereen in Nederland een bijdragen te leveren en de Aikido golf beweging van Oost naar West een duwtje te geven.

#oneaikido