Nieuws

Talent Ontwikkelings team in overleg

Op donderdag 26 November besprak het Talent Ontwikkelings team in haar nieuwe samenstelling met het bestuur, het aankomende seizoen door. Plannen werden door gesproken hoe te starten onder Corona condities, hoe in de toekomst ook regionaal te kunnen werken en hoe een instroom te krijgen vanuit AbN breed, en als laatste hoe aansluiting te maken met het TO programma van andere disciplines op Papendal. In samenwerking met bestuur is tenslotte afgesproken om de presentie op de sociale media van de TO en AbN hernieuwd aan te pakken.

Corona maatregelen vanaf 4 november

Vanaf 4 november zijn de maatregelen verlengd en aangescherpt voor ten minste 2 weken.
Belangrijkste maatregelen voor de sport zijn dat de grote van groepjes die samen mogen trainen van 4 naar 2 personen is gegaan én dat groepslessen verboden zijn.
Na de persconferentie was er veel verwarring binnen de sport over de maatregelen en is er communicatie geweest met NOC NSF en de Rijksoverheid.

Op de vraag wat is een groepsles wordt uitleg gegeven in de FAQ op de website van www.NOCNSF.nl  zie ook hieronder.

Het geven van groepsles aan volwassenen is niet toegestaan. Hoe moeten we wel en niet omgaan met meerdere individueel sportende personen of tweetallen in de sport?
Groepslessen voor volwassenen zijn nergens toegestaan. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden.
Voor trainingen /lessen voor volwassenen geldt binnen en buiten een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur, trainer, toezichthouder of vergelijkbare begeleider). Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.
Gebruik daarbij ook vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde (inloop)training of les wel of niet kan en in welke vorm. Het moet goed uitlegbaar zijn naar de basisregels.

Alle spelregels voor de sport staan verder op www.rijksoverheid.nl en NOC NSF heeft hun protocol “verantwoord sporten”  aangepast.
De kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven bij het sporten geen 1,5m afstand te houden.
Kijk verder ook op de website’s van de veiligheidsregio’s of er extra maatregelen zijn voor jou regio.

Helaas kunnen we het niet leuker maken en hopen we allen snel op betere tijden, waarin de rust om onze passie uit te oefenen wederkeert.

Ueshiba’s Universum – de Zin ervan voor Zijn Aikido

Een nieuw verschenen Aikido boek.

Ueshiba’s visie op Aikido, ontleend aan zijn eigen geschriften, worden in samenhang in dit boekje beknopt en goed leesbaar voor het voetlicht gebracht, vergezeld van zijn algemene aanwijzingen voor de beoefening van aikido. Zodat belangstellenden zich vertrouwd kunnen maken met Ueshiba’s gedachten achter zijn aikidobeoefening.

Inhoud: de visie van O’Sensei op het universum, het ontstaan van de wereld, op de mens en zijn missie, wat hij verstaat onder geest, gemoed en lichaam, O’Sensei’s opvattingen over Budo en zijn weg daarin, wat Aikido voor hem inhoudt en waarom Aikido voor hem de ware Budo is, waarom het op harmoniseren aan komt en wat dit inhoudt, wat hij onder Takemusu Aiki, Ki en Misogi verstaat, plus zijn algemene aanwijzingen voor de beoefening van Aikido.

Het boek is onder andere te bestellen bij www.bravenewbooks.nl

Extra informatie
Boek auteur: Pepe JO, is filosoof en bekwaamt zich in Aikido.
ISBN: 9789464053777, Aantal pagina’s 148, Jaar 2020.

Nieuwe Corona maatregelen van dinsdag 13 oktober 2020

Ondanks enige hoop, dat de sport aan beperkende maatregelen bij de tweede corona-golf zou ontkomen, is dat helaas niet het geval. Voor de komende vier weken zullen we ons daar doorheen moeten zien te bewegen.

De details van de maatregelen zijn nu bekend. Echter er kunnen zich wijzigingen in het algemeen geldend protocol vanuit NOC*NSF voordoen. Zie hiervoor https://nocnsf.nl/sportprotocol

Verder hebben we het protocol van Aikido Nederland aangepast. Download deze hier.
Let er op, dat er wijzigingen in de noodverordeningen kunnen optreden.
We zullen dit zo goed mogelijk volgen, maar hou de mededelingen van de Veiligheidsregio in de gaten.

 

Leraren opleiding start in januari 2021

Vanaf januari 2021 starten de Aikido Nederland leraren opleidingen weer.
Ben jij een enthousiaste Aikidoka en zou je iets willen doen met je kennis? Bijvoorbeeld lesgeven in de dojo waar je zelf traint, een eigen dojo beginnen of andere Aikidoka’s helpen bij het opzetten van een succesvolle dojo?

Niveau 2: word leraar in de dojo waar je zelf traint
Niveau 3: word zelfstandig leraar in je eigen dojo
Niveau 4: word mentor voor Aikido-leraren

Vanaf nu tot uiterlijk 15 december 2020 kan je je inschrijven voor een an de opleidingen.

Meer info & aanmelden: https://www.aikidoacademie.nl/

GEANNULEERD Start Talentontwikkeling

ivm nieuwe maatregelen is de evenement geannuleerd. De instroomdag zal om een andere datum worden gehouden.

Op zondag 18 oktober starten we met een nieuw seizoen van het Talentontwikkelingsprogramma van Aikido Nederland. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de instroomdag plaats in de SportQube in Nijmegen, Adres: Rosa de Limastraat 23, 6543 JG Nijmegen http://www.sportqube.nl/

De rest van de trainingen worden wel gehouden op Papendal, het topsportcomplex van het NOC*NSF.

Voor wie is Talentenontwikkeling (TO) en welke groepen zijn er?

Het Talentenontwikkelingsprogramma is voor alle aikidojeugd die méér wil! En vooral meer aikido natuurlijk :-). Samen gaan we op zoek naar jouw unieke talent. De trainingen zijn opgedeeld in drie TO-groepen voor de jeugd van 10 t/m 18 jaar.

Groep TO-1

Alle basisschooljeugd vanaf 10 jaar kan meedoen aan het TO-programma, ongeacht aikido-ervaring. Je traint met kinderen van andere dojo’s in Nederland en profiteert van een divers en ervaren docententeam!

Groep TO-2

Zit je op de middelbare school en voldoe je aan de onderstaande instroomeisen? Dan kun je meedoen aan de gevorderden jeugdgroep TO-2.

Instroomeisen TO-2 (en TO-3)

De focus van ‘spel en plezier’ bij een landelijke stage, wordt verlegd naar veel bewegen en dynamische Aikido-technieken. Daarvoor is het nodig dat je (met hulp) een vrije val kunt maken. Ook kijken we naar het volgende:

  • Hoe voer je de basistechnieken uit: irimi nage, ikkyo, shiho nage en uchi kaiten nage?
  • Hoe ga je om met moeilijke technieken en aanwijzingen van de leraren?
  • Hoe gedraag jij je op én naast de mat?

Groep TO-3

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je geselecteerd worden voor de groep TO-3. Dit is een kleine groep jongvolwassenen vanaf 16 jaar en een zwaar traject, zowel fysiek als de tijd die je eraan besteed. Je wordt meegenomen in de wereld van het (inter)nationale Aikido, op topniveau!

Hoe ziet de instroomdag op 18 oktober eruit?

Alle Aikidoka’s die ouder zijn dan 10 jaar, maar nog op de basisschool zitten, kunnen meedoen met de eerste groep: TO-1 van 10:00 tot 11:30 uur. Eerst stellen we ons even voor. Niet iedereen kent de TO-docenten en het is goed om te weten wie je voor je neus hebt staan, toch? Daarna gaan we snel aan de slag en is er tot 11:30 uur een leuke ‘spel en aikido’ combinatie-training.

Er zijn veel Aikidoleraren aanwezig op de instroomdag dus je krijgt veel aandacht en tips. De leraren kijken ook of je de volgende keer in de TO-2 groep mee kan doen. Je hoeft daarvoor niet zenuwachtig te zijn, het gaat natuurlijk vooral om veel plezier hebben, nieuwe dingen leren en hard trainen!

Van 11:30 tot 13:00 uur is er een gezamenlijke les met de jeugd die vorig jaar in de TO-2 en TO-3 groepen zaten. Gedurende de training kijken de leraren of je in aanmerking komt voor de TO-3 groep en hoe de groepsindeling gaat worden voor de komende trainingen.

Mocht je deze dag niet aanwezig kunnen zijn en toch mee willen trainen in de TO-2 of TO-3 groep? E-mail dan even een filmpje van je vrije val en de bovengenoemde technieken (zie instroomeisen groep TO-2).

En verder?!

Meld je even aan door een e-mail te sturen naar: talentontwikkeling@aikidonederland.nl. Ook kun je dit adres gebruiken om je filmpje naartoe te sturen.
De volgende trainingen en locaties zijn al bekend maar kijk daarvoor op onze website: talent.aikidonederland.nl.
Download hier 2020TalentOntwikkeling_Flyer_instroomdag

AbN Opleidingen examen 24 oktober 2020 uitgesteld.

Als gevolg van het oplopende Corona-besmettingsrisico is besloten de centrale examens van de lerarenopleiding niveau 2, die gepland waren op 24 oktober, opnieuw uit te stellen.
Wij achten het niet verantwoord om onder deze omstandigheden een dergelijk evenement te organiseren.
Wij ons zullen best doen om de niveau 2 cursisten spoedig en veilig hun opleiding af te laten ronden.
Dick Willems
Opleidingscoördinator Aikido Bond Nederland

Oproep voor deelname, Mulier Instituut onder verenigingen

Oproep voor deelname voor peiling Mulier Instituut onder verenigingen ten behoeve van effectiviteit van de noodmaatregelen.

In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt Mulier nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis. Deze peiling helpt ons om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer.

Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Dit invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).

De link naar de vragenlijst is: https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2172

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.

Aangepast protocol, Verantwoord sporten.

Aangepast NOC*NSF protocol, Verantwoord sporten.

Vanaf 29 september 2020 zijn de maatregelen omtrent corona weer aangescherpt door de regering. Voor de sport zijn er ook aanpassingen, zoals de aangepast voor de sportkantines en supporters.

Op basis van de nieuwe maatregelen zijn ook de FAQ’s van NOC*NSF weer aangepast. Er is een nieuwe categorie toegevoegd “Maatregelen per 29 september 18:00 uur”. Vragen als “Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd, ben ik dan toeschouwer?” en “Wat is de definitie van horeca en de sportkantine” komen hierin terug. Tevens zijn een aantal huidige FAQ’s offline gehaald die met de nieuwe maatregelingen tijdelijk niet van toepassing zijn.

Bekijk de aangepaste FAQ NOC*NSF hier.

Het NOC*NSF Protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en zal, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Klik hier voor het protocol.

Loket TASO geopend

Op dinsdag 22 september, is op de website van DUS-I het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen.
Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000.De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I.
Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is zaak snel gebruik te maken van deze regeling.
De TVL (Tegemoetkoming Vast Lasten) kan inmiddels ook worden aangevraagd door verhuurders van sportaccommodaties. Zie de website www.rvo.nl