Nieuws

Coronavirus en sport

De maatregelen vanuit het kabinet van maandag middag raken nadrukkelijk de sportwereld en het aikido. Vanuit NOC*NSF hebben we nieuwe informatie gekregen over te nemen stappen rond het coronavirus.

Crisismanagement

NOC*NSF heeft een crisismanagement structuur ingericht om snel adequaat beslissingen te kunnen nemen voor zowel topsport als sportparticipatie vraagstukken. In het kortgezegd heeft NOC/NSF voor de diverse onderwerpen crisisteams opgezet. Eventuele vragen aan deze Helpdesk “SportNL” kan je ons sturen via email naar info@aikidonederland.nl

Vragen en antwoorden

De zeer ernstige Corona situatie zorgt ongetwijfeld voor veel vragen bij jullie. Vaak vragen waar niet altijd direct een antwoord op is. Daar kunnen we elkaar goed in helpen. NOC*NSF heeft een coördinerende rol op zich genomen als het gaat om het samenbrengen van alle sport gerelateerde vragen en antwoorden. Dat zal in de vorm van een FAQ zijn over de gevolgen van de ontstane situatie.

Dienstverlening

Voor de organisatoren van evenementen of dienstverleners heeft de WOS ”werkgevers in de sport”)  naar verwachting vandaag relevante (juridische) informatie & FAQ op hun site geplaatst voor werkgevers die lid zijn van de WOS. Deze informatie zal vaak ook bruikbaar zijn voor sportorganisaties die geen lid zijn van de WOS. ‘Netwerk in de Sport’ plaatst naar onze verwachting morgenochtend eveneens relevante (juridische) informatie. Deze sites kunnen als informatiebron betreffende werkgeverszaken en vrijwilligersbeleid voor sportclubs dienen. Eveneens biedt ONL met de FAQ https://onl.nl/coronavirus/ de nodige informatie.

Voor niet sport-specifieke vragen kan je ook bij NOC*NSF terecht via email adres sportsupport@nocnsf.nl

Informatie en contact

In het themadossier online www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport  staat de laatste actuele info. Op deze pagina’s is nu ook opgenomen dat alle maatregelen niet meer tot en met 31 maart van kracht zijn, maar conform de termijn die het kabinet ook gebruikt tot en met 6 april.

Mochten er verdere vragen zijn stuur die s.v.p. naar ons email adres info@aikidonederland.nl , en wij zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van nieuwe berichten vanuit NOC*NSF.

lerarenopleiding examen niveau 2 uitgesteld

Wegens de maatregelen omtrent het coronavirus zijn de niveau 2 examens van de lerarenopleiding die op zaterdag 14 maart 2020 plaats vinden tot nader order uitgesteld.

Coronavirus en Aikido beoefenen

De ontwikkelingen volgen elkaar nu in hoop tempo op. We hebben reacties vanuit verschillende secties ontvangen met de melding dat stage’s en trainingen tot en met komend weekend zijn afgelast.

Donderdagmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.

Vandaar dat wij u opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder stages, dojo trainingen, competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten tot en met 31 maart 2020.
De oproep van het kabinet willen wij graag ondersteunen en u oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Tot slot willen we benadrukken dat deze ontwikkelingen velen van ons raakt zowel in Nederland als ook onze daarbuiten, de Aikido familie is zeer mondiaal. Ook is het goed dat we beseffen dat het zware tijden zijn voor vele dienstverleners in Nederland waar ook de sport vaak en intensief mee samen werkt.

De verwachting is dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven, maar we zijn er van overtuigd dat adviezen van het RIVM en de maatregelen van het  kabinet er op gericht zijn om de gevolgen van deze virusuitbraak zo veel als mogelijk is in te perken. Aikido Nederland ondersteunt deze doelstelling van harte.

Meer informatie aangaande het coronavirus staat is ook de vinden op de website’s van NOC*NSF en RIVM

 

Coronavirus: sportactiviteiten in Nederland

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.
Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF en Aikido Bond Nederland van harte ondersteunt.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sportaanbieders en organisatoren over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Het advies is om GGD-GHOR  actief te betrekken bij de afweging of het verstandig is om een evenement door te laten gaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen betreffende evenementen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en die ook bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen vanzelfsprekend opvolgen.

Noord-Brabant
De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Burgemeester Weterings van Tilburg riep de inwoners op om de komende zeven dagen het aantal sociale contacten te beperken. “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn.” (meer…)

Adviseurs lokale sport voor vrijwel alle gemeenten bekend

Bijna alle gemeenten (339 van de 355 gemeenten) zijn aan de slag met een lokaal Sportakkoord. Sinds januari 2020 is er voor elke gemeente een adviseur lokale sport beschikbaar die de belangen namens de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) lokaal behartigt.

Deze adviseur komt uit het netwerk van sportbonden, NL actief of Sportkracht 12/Rotterdam Sportsupport.  Wil je weten welke adviseur lokale sport actief is in welke gemeente, vraag dan het overzicht op bij je collega die contactpersoon is voor het Sportakkoord binnen je bond of mail naar sportakkoord@nocnsf.nl.

7 en 8 maart, Weekend stage met Miyuki Kumazawa

Evenement in het kader van de Internationale Vrouwendag.

Nederland
Papendal Sporthal West (“Papendal Sporthal West“)
Zaterdag 7 maart (€10,-)
13:30 – 14:30: Bogusia van Ravensberg
14:45 – 16:30: Miyuki Kumazawa

Zondag 8 maart
Ochtendlessen van Miyuki speciaal voor de jeugd. (€10,-)
10:00 – 11:30 uur: Open les voor alle jeugdleden vanaf 8 jaar.
11:30 – 13:00 uur: Les alleen voor deelnemers programma Talentontwikkeling

Middagdeel volwassenen (€10,-)
13:30 – 14:30: Satomi Ishikawa
14:45 – 16:30: Miyuki Kumazawa

Coronavirus

Het coronavirus (covid-19) dat in december 2019 uitbrak in de regio Wuhan in China, verspreidt zich naar andere landen en heeft ook Nederland bereikt.

Met betrekking tot nationale en internationale Aikido activiteiten adviseren wij de adviezen van de RIVM te volgen en voor buitenlandse stages de reisadviezen van Buitenlandse Zaken aan te houden.
Check voor actuele informatie de website van de RIVM

Voor het houden van activiteiten binnen de dojo’s volg en hanteer de adviezen van de RIVM en de lokale GGD https://www.ggd.nl/ 
Neem ook contact op met je eigen leraar of dojo houder.

Om het risico van eventuele besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, adviseren we het volgende:

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  als je koorts hebt of luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid, anders dan gebruikelijk)

Heeft u in de afgelopen weken een land/regio bezocht met een hoge verspreiding van het coronavirus zoals China, Singapore, Zuid-Korea, Iran of Noord-Italië , om precies te zijn de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië, Of in de omgeving bent geweest met een van de personen die inmiddels ook in Nederland zijn besmet.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

10 jaar Aikido Bond Nederland

24 november 2019 van 10:00 – 17:00 uur

10:00-10:55 Joost van Straaten (Itokan)
11:00-11.55 Niek Remkes (Yuwakai)
12:00-12:55 Piet Lagerwaard (AFN)
13:00-13:55 Wilko Vriesman (DAF
14:00-14.55 Hubert van Ravensberg (Ryushinkan)
15:00-15:55 Aad Thijs (AKN)
16:00-17:00 Wim Dijjkland| Tomiki)

Locatie: Sportcentrum Papendal (Ruska Hal)

60 jaar Aikikai Aikido in Nederland

koop deze tickets

Van Beljaars tot Dojocho, een reis en transformatie van oud naar nieuw.

De geschiedenis van het het Aikikai Aikido is een lange bewogen periode waarvan de eerste sporen te traceren zijn in 1959. In 1960 start Beljaars met zijn dojo in Tilburg. Hij geldt als de gangmaker van het Aikido en oprichter van de eerste Nederlandse Aikido bond. Het groter worden van de bond werd gevolgd door een proces van voortschrijdende splitsingen gedurende de hierop volgende decennia.  Vriesman zet in 2007  weer een beweging in gang die uiteindelijk leidt tot unificatie, met als gevolg de oprichting van Aikido Nederland.

Aikido Nederland verkreeg  het directe lidmaatschap van het NOC-NSF in 2009 . Deze gebeurtenis werd bezegeld  door de komst van Doshu Moriteru Ueshiba in dat zelfde jaar.

(meer…)

Nederlandse Loterij investeert €165.000.000 in Nederland

Rijswijk, 19 april 2018

De opbrengst van Nederlandse Loterij over het jaar 2017 wordt verdeeld onder de Nederlandse het NOC*NSF en de aangesloten sportbonden, 18 goede doelen op het gebied van gezondheid en beweging en het ministerie van Financien. De totale opbrengst van 2017 is €165.000.000,-.

(meer…)