Het lokale Sportakkoord,

is door diverse partijen uit de sport, organisaties, bedrijven en gemeenten ontstaan om zo er hoe je sport- en beweegambisies te kunt waarmaken. Er zijn nu 344 lokale Sportakkoorden gereed en iedere sportclub kan daaraan meedoen. Dit gaat via de lokale gemeentelijke organisatie die jou sportclub kan helpen bij het toekomstbestendig maken van je dojo met verenigings ondersteuning en service.
Zie ook het artikel van NOC NSF in deze nieuwsbrief. https://nocnsf.nl/sportakkoord