Coronavirus: sportactiviteiten in Nederland

‘De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF en Aikido Bond Nederland van harte ondersteunt. Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sportaanbieders en organisatoren over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Het advies is om GGD-GHOR actief te betrekken bij de afweging of het verstandig is om een evenement door te laten gaan, al dan niet in aangepaste vorm. Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen betreffende evenementen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en die ook bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen vanzelfsprekend opvolgen.
Noord-Brabant De drie voorzitters van de Veiligheidsregio”s in de provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Burgemeester Weterings van Tilburg riep de inwoners op om de komende zeven dagen het aantal sociale contacten te beperken. “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn.”Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant tot en met maandag 16 maart evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en alle organisatoren van bijeenkomsten opgeroepen de bijeenkomst te heroverwegen gezien de oproep tot het matigen van contacten. Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord – Brabant alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden. Daarmee wordt de inwoners van Noord-Brabant de gelegenheid gegeven om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020.
Gezien de door de autoriteiten voor Noord Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseren wij onze leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot dinsdag 17 maart af te gelasten. Ons advies geldt voor alle sportclubs en dojo”s in Noord Brabant en zowel voor activiteiten in de eigen dojo als ook het afreizen naar dojo”s in Noord Bradant of het reizen vanuit Noord Brabant naar andere delen van het land. 
Individuele adviezen Het RIVM geeft ook adviezen op individueel niveau onder andere over het deelnemen aan evenementen. NOC*NSF en Aikido Bond Nederland houden alle berichten nauwlettend in de gaten. De poster van de GGD-Zeeland is hier te downloaden 2020_Poster-coronavirus-1