Archief

Volg de gratis webinar over Regeling Gratis VOG

Justis organiseert op donderdag 24 juni van 10.00 tot 11.30 een gratis Webinar over de Regeling Gratis VOG.

Zowel sportbonden, sportclubs en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om meer te weten te komen over de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Aanmelden kan hier.

​Dojo mentoren

Sinds kort is Aikido Nederland van start gegaan met een nieuw initatief, waarbij we (startende) dojo willen ondersteunen met het opzetten en vormgeven van hun dojo. Bij het opzetten van een nieuwe dojo komt veel op je af en kost dat allemaal best veel tijd en velen zijn je al voor gegaan en om dan telkens opnieuw het wiel uit te vinden is zonde.

Er zijn nu twee mentoren die je benaderen voor vragen en hulp, dat zijn:

Ruud van Ginkel en Satomi Ishikawa.

In tijd willen we deze groep verder uitbreiden, en zullen we dit ook op de website zetten.
Verder kan Aikido Nederland je dojo ondersteunen met een leenmat en veel meer, vragen hierover kan neerleggen bij secretaris@aikidonederland.nl

Vanaf 5 juni weer op de mat !

De sportzalen en dojo’s zijn geopend en vanaf 5 juni mag er eindelijk weer Aikido met contact getraind worden!
NOC*NSF heeft de nieuwe situatie in een Protocol Verantwoord Sporten uitgewerkt.
Het protocol is te vinden via: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Wij wensen jullie heel veel training plezier toe.

​Vacature redactie en socialmedia

Voor het aanvullen van de website werkgroep zijn we nog op zoek maar een communicatie medewerker die samen met Floor Hannewijk en Thomas Hujgen, teksten maakt, redigeert en helpt bij het samenstellen van de inhoud voor de website, facebook en andere media. Heb je affiniteit met Aikido en ben je bekend met redigeren en teksten schrijven en lijkt het je leuk om mee te helpen neem dan contact op met Robert vd Bosch via email secretaris@aikidonederland.nl

​Verenigings ongesteuning gratis VOG,

Verenigingen kunnen voor hun leraren en assistent leraren een VOG aanvragen. Dit kan een vereniging gratis aanbieden via gratisVOG.nl daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zie hiervoor de website www.gratisVOG.nl

Op de website www.Sportopleidingen.nl is een webinar special gericht op het informeren van bestuurders over Sociale veiligheid binnen de vereniging. Deze is gratis en zeer informatief. Zoek op “Webinar Sociale veiligheid” te vinden op de website www.Sportopleidingen.nl
Ook kan NOC-NSF je dojo ondersteunen bij het opzetten en vormgeven van Sociale veiligheid in jou dojo en vereniging. Vanuit Aikido Nederland zal er binnenkort een aantal voorbeelden beschikbaar komen hiervoor.

Sportakkoord Animatie en informatie,

De flitsende animatie om clubs te betrekken bij het lokale Sportakkoord is klaar om te delen. Juist in deze periode kan het Sportakkoord veel betekenen voor de clubs.

Inspireer je clubs om aan te sluiten om de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Clubs kunnen direct instappen en meedoen op verschillende thema’s.

Check hier de animatie en hier voor meer informatie en andere communicatiemiddelen.

WBTR-webinar SO Nederland Sport i.s.m. Stichting Vereniging en Recht Verplichtingen van de WBTR

Bijna alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat kun je doen om je voor te bereiden?

  1. Bekijk de checklist die we gemaakt hebben.

  2. Ga naar het gratis webinar voor NOV-leden op 16 maart 2021 of kijk op Webinars en bijeenkomsten – WBTR-programma of een ander webinar je beter past.

Meer informatie over de WBTR vind je hier: Bestuur en toezicht – NOV – Platform Vrijwillige Inzet

Vanaf 17 mei kan er TASO-Q1 aanvragen worden ingedient.

Volgens planning gaan vanaf 17 mei de loketten voor zowel de TASO als de TVS weer open. Er kan dan door sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties compensatie voor het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Binnenkort zet de minister haar handtekening onder de regelingen zodat deze definitief worden en de exacte voorwaarden helder zullen zijn. Vanuit VWS is gemeld dat de regelingen, ten opzichte van de vorige kwartalen, inhoudelijk niet zullen wijzigen. Wel zal de drempel voor de TASO (nu €1500), worden verlaagd en het maximumbedrag (nu €12.000) worden verhoogd. Goed nieuws, want hiermee zullen nog meer sportverenigingen een beroep op de TASO kunnen doen. Bij de TVS was het compensatiepercentage voor de zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’ 45%. Dit percentage zal worden verhoogd.

Daarnaast is NOC*NSF nog in gesprek met VWS over hoe steun aan sportbonden vormgegeven kan worden. Eerder riep de Tweede Kamer al op om sportbonden die door de coronacrisis in de problemen komen te ondersteunen. De komende tijd moet duidelijk worden hoe dit ingevuld gaat worden. Zodra dat bekend is zullen wij daarover berichten.

Het lokale Sportakkoord,

is door diverse partijen uit de sport, organisaties, bedrijven en gemeenten ontstaan om zo er hoe je sport- en beweegambisies te kunt waarmaken. Er zijn nu 344 lokale Sportakkoorden gereed en iedere sportclub kan daaraan meedoen. Dit gaat via de lokale gemeentelijke organisatie die jou sportclub kan helpen bij het toekomstbestendig maken van je dojo met verenigings ondersteuning en service.
Zie ook het artikel van NOC NSF in deze nieuwsbrief. https://nocnsf.nl/sportakkoord

Nieuwe functionaliteit AiLedIS

Er is een nieuwe functionaliteit in het programma bijgekomen, ICalendar onder de menu optie evenementen.

Wat kun je er mee?

Onder de menu optie Evenementen -> evenementen kunt uw evenementen voor u dojo cq bond aanmaken, met dit nieuwe iCalendar submenu
kunt uw een selectie maken van een bepaalde groep evenementen en hiervan een zogenaamde “.ics” file aanmaken, deze kunt u dan versturen naar uw leden en kunnen
zij hun agenda updaten met de door u geselecteerde evenementen.
Indien u een wijziging in b.v tijd of datum heeft van een evenement kunt u die onder submenu evenementen aanpassen zelfs kunt u een evenement daar op vervallen zetten.
Indien u dan weer een nieuwe iCalendar aanmaakt en deze weer verstuurd naar uw leden kunnen zij de eerdere evenementen in hun agenda dan weer updaten, zelfs het vervallen
evenement zal uit hun agenda verwijderd worden of op canceld komen te staan.

Indien u meer wilt weten kunt dit terug vinden op pagina 41 van de handleiding die uw op de home pagina kunt inzien onder het kopje “Documenten“.

Dit alles is mede gerealiseerd met Sander van Geloven van dojo Sanshinkai Aikido Utrecht, dank hiervoor.