Historie

Aikido is Japans jongste traditionele krijgskunst, ontwikkeld door O’Sensei Morihei Ueshiba (1883- 1969). Morihei Ueshiba leefde in een tijd waarin Japan grote veranderingen onderging (de overgang van een feodale maatschappij beheerst door de samoerai naar een moderne samenleving). Ueshiba wilde een krijgskunst ontwikkelen die de traditionele budo respecteerde en die de spirituele waarde van budo in de moderne samenleving, herbergt.

Hoewel de verschillende effecten apart kunnen worden beschreven, is het niet zo dat deze achtereenvolgens worden aangeleerd. Het is de bedoeling dat de verschillende aspecten zich gelijktijdig ontwikkelen. De technieken die gebruikt worden in Aikido zijn in oorsprong bedoeld voor de samoerai op het Japanse slagveld. Dit betekent dat de technieken veel schade kunnen aanrichten aan de tegenstander en het is daarom dat ze gedisciplineerd en geconcentreerd moeten worden beoefend. Dit en het gegeven dat ‘willen winnen’ zelfingenomenheid versterkt, heeft ervoor gezorgd dat O’Sensei er geen (competitie)sport van gemaakt heeft. Zouden er wedstrijden zijn, dan zouden de oorspronkelijke technieken plaats moeten maken voor veiligere technieken en het egoïsme van de beoefenaar zou worden versterkt. Hiermee zouden de goede bedoelingen van de grondlegger teniet worden gedaan.

Na een periode van vele oprichtingen, volgen in 2007 diverse ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart op:

Met de herstructurering van de rijkserkende opleiding krijgt de aikikai sectie de rijkscertificering rond voor de opleiding assistent- aikidoleraar.
De NCAF (Nederlandse Culturele Aikido Federatie) wordt als koepelvereniging omgebouwd tot een democratisch platform voor aikikai organisaties naar de IAF toe en heet nu NAF, Nederlandse Aikido Federatie.

Het NOC*NSF geeft signalen aan de sectie dat men open staat voor verzelfstandiging van het Aikido tot volwaardig lid van het NOC-NSF. Om het proces van organisatorische eenwording van het Nederlandse Aikido gestalte te kunnen geven, is er van uit de Aikikai sectie van de FOG (Federatie Oosterse Gevechtskunsten) steun gevraagd aan het NOC*NSF om dit proces te begeleiden. Juni 2009 was het zover, op Papendal wordt onder aanwezigheid van NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra de nieuwe bond onder de naam Aikido Nederland opgericht en voorbereidt om op 17 november 2009 toegelaten te worden als 74e bond van het NOC-NSF. De nieuwe bond start met 4000 leden verdeeld over 5 secties: Aikikai, Yoseikan Aikido, Tendo-ryu Aikido, Tomiki Aikido en de sectie Overigen en verenigd daarmee 80 % van het hedendaagse Aikido.