Nieuws

Informatie en nieuwsberichten

Aikido voor actieve ouderen (senioren 55+)

aikido-55-plus

Aan alle dojo-houders van Aikido Bond Nederland over Aikido voor senioren.

Datum: 10 november 2023
Beste dojohouders,
Met deze brief vragen we je aandacht voor ouderen als doelgroep voor het Aikido. Deze doelgroep wordt steeds groter en wij denken dat Aikido veel voor hen kan betekenen. Hieronder lees je waarom, wat jouw dojo zou kunnen doen, wat je daarbij van de AbN mag verwachten aan ondersteuning. Tenslotte een paar vragen die ons helpen deze ondersteuning vorm te geven.

Waarom ouderen-Aikido?
Het is je ongetwijfeld bekend dat valincidenten bij ouderen een groot probleem zijn. Het onderwerp kijgt inmiddels veel aandacht van de overheid. Gemiddeld belandt er elke 5 minuten een oudere op de Spoedeisende Hulp. Veel ouderen overlijden als gevolg van een zwaar valincident. Bovendien neemt het aantal ouderen de komende decennia flink toe. Voor al die ouderen blijft sport en beweging belangrijk, en diverse sporten spelen daarop in met hun aanbod. Zo ook Aikido.
Aikido kan veel betekenen voor deze doelgroep. Valpreventie, valtraining en weerbaarheid behoren immers tot de kern van onze aikido-training. Aikido biedt ook fysieke inspanning, maar dan aanpasbaar aan de conditie van de oudere. Bovendien biedt Aikido de oudere ook ontspanning, mentale training en sociaal contact.

Wat doen we al?
De laatste jaren zijn er aparte Aikido-trainingslessen voor ouderen ontwikkeld bij dojo’s in Dordrecht (45+), Leiden en Arnhem (55+). In andere dojo’s trainen ouderen als beginner mee in de reguliere groepen. We hebben gezien dat dit aanbod in een behoefte voorziet, en er is ervaring opgedaan in de specifieke ‘do’s and don’ts van het lesgeven aan ouderen. Dat is nu ook een module in de onze lerarenopleiding.
Als dit nieuw voor je is, nodigen we je daarom uit om je dojo open te stellen voor deze oudere doelgroep, in welke vorm dan ook. Voor je eigen dojo kan dit een opleving betekenen van je ledenaantal, en het is een mooie vorm van maatschappelijke betrokkenheid.

Ondersteuning vanuit de AbN
Heb je interesse, dan biedt de AbN de volgende vormen van ondersteuning:
– Een cursus BodyMindfit met Aikido (BMF), een goede manier als wervingsmethode voor ouderen om kennis te maken met aikido. Deze methode bestaat feitelijk uit valpreventie, valtraining en weerbaarheid. Deze cursus kan als opstap dienen om door te gaan met aikido, bv. in een ouderengroep.
– Een bijscholingscursus om les te geven aan de specifiek doelgroep ouderen voor LMA-docenten (met o.a. medisch geschoolde aikidodocenten).
– Een jaarlijkse stage voor actieve ouderen.
– Een informatiepakket voor het aanvragen van nationale en lokale subsidies voor valtrainings-gerichte cursussen (zoals BMF) in MijnAikido
– Actieve ondersteuning bij overleg met gemeenten over subsidies voor de doelgroep ouderen.

Vragen
We verzoeken jullie het volgende aan mij door te geven, liefst uiterlijk 15 december:
– het aantal oudere beginners die bij je trainen (55+ of als je wilt ook 45+)
– of jullie dojo aparte lessen voor ouderen aanbiedt, en zo ja, wanneer en voor wie
Heb je nu of later interesse om je dojo open te stellen voor ouderen – door opname in de reguliere lessen of het starten van een aparte groep – neem dan a.j.b. contact met mij op. Ook verdere vragen beantwoord ik graag.

Dank voor je reactie,
Met vriendelijke groeten,
Piet Lagerwaard

voorzitter Commissie Ouderen AbN
pl@centerforce.nl Tel. 06-23760261


Meer Nieuws

aikido leraren opleiding

Bijscholingsprogramma 2024

Dit jaar kunnen alle docenten van Aikido Bond Nederland zich inschrijven voor een aantal boeiende bijscholingsmodules.Deelname aan deze modules is extra aantrekkelijk gemaakt voor de huidige docenten van Aikido bondNederland, door slechts een kleine eigen bijdrage te vragen. De kosten zijn: €30,= voor een dagdeel, €50,= voor een hele dag. 23 maart, Visie op dangraden.23 maart, Dichten van Ki-gaten20 april, Leiderschapsstijlen8 juni, Ki/Chi training23 juni, Senioren 55+ Voor meer informatie en inschrijven zie AikidoAcademie Opleiding Bijscholing

Lees verder »
PvB opleiding / opfriscursus.

PVB cursus zaterdag 24 februari 2024

Op zaterdag 24 februari aanstaande zal er wederom een PVB cursus gehouden worden in de dojo van Aikido Centrum Leiden aan de PC Hooftlaan 13 2332 AX in Leiden. We beginnen om 13.00 uur en we streven ernaar om rond 16.30 uur te stoppen. Misschien heb je al eens meegedaan met zo’n cursus, maar dan is het goed om te weten dat de inhoud van de cursus elke keer wordt aangepast aan de actuele situaties in “opleidingsland”. Zo zijn een aantal nieuwe hulpmiddelen toegevoegd, die het nog makkelijker zullen maken om de examens zo accuraat mogelijk af te nemen en de bijbehorende protocollen en formulieren

Lees verder »

21 januari 2024 | Multistijlendag voor de Jeugd

De gratis toegankelijke Multistijlendag is een uitgesproken gelegenheid voor de jeugd om kennis te maken met het programma Talentontwikkeling en daarna mee te gaan doen reguliere trainingen van Talentontwikkeling. Tevens is het leuk om met andere jeugd Aikido beoefenaars samen te trainen.

Lees verder »