Secties

Aikido Nederland kent de volgende secties:

Organen van Aikido Nederland

 • Bondsbestuur Bondsvergadering, de bondsvergadering wordt gevormd door de voorzitters van iedere sectie
 • Bondsbestuur
 • Sectiebesturen
 • Sectievergaderingen
 • Technische raad(bindend advies mbt toelating)
 • Raad van voorzitters
 • Commissie van beroep/tucht commissie van de stichting Instituut sportrechtspraak
 • Toetsingscommissie
 • Geschillencommissie toetsingsprocedures van de, Academie voor Sportkader
 • Opleidingscommissie
 • FinanciĆ«le commissie
 • Kascommissie
 • Werkorganisatie voor administratieve werkzaamheden en beleidsmatige ondersteuning
 • Adviseur opleidingen
 • Adviseur buitenland/IAF