Aikido Nederland

Aikido Nederland is opgericht in 2009 met als doel de Aikido sport in Nederland te promoten.

De bond

Aikido Nederland wil de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het 'eenheid in verscheidenheid beginsel' een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka's in Nederland.

Onze missie

Leven lang sport

Aikido Nederland belichaamt vanuit het hoffelijke ‘gentleman’s’ behaviour traject het ‘Leven lang sport’ concept bij uitstek. Een ‘Leven lang Aikido’ is het leidende beginsel om Aikido te positioneren binnen de Nederlandse sport.

Verbinder van Aikido

Als verbinder van Aikido in Nederland worden alle stijlen doorontwikkeld vanuit een technische autonomie maar verankerd in een gemeenschappelijke professionele organisatie.

Dojo's als de kern

De ‘Dojo’s’ vormen de kern van de sport Aikido en worden in die rol als dragende middelen van Aikido bevestigd en waar nodig verder gepositioneerd of ondersteund.

Het bestuur

Het bestuur van Aikido Nederland wordt gevormd door:

Gerrit-Bartus Dielissen

Voorzitter

Wilko Vriesman

Secretaris

Marcel Reijers

Penningmeester